Cursus-c

Cursussen
Ronnico geeft verkeerskundige cursussen over verkeersborden en de praktische uitvoering van verkeersmaatregelen. De cursussen zijn bestemd voor wie in de dagelijkse praktijk veel te maken heeft met verkeersborden. En wie meer wil weten over functie en toepassing ervan.

Ronnico is specialist in verkeersborden en maker van het bekende Verkeersbordenboekje. Onze cursussen zijn gebaseerd op de BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).