Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Routetekeningen en bordontwerpen by Ronnico

In eigen beheer maakt Ronnico nu ook routetekeningen en bordontwerpen voor bewegwijzering. De routetekeningen op A0-plot geven nog beter inzicht in de routing naar de opgenomen objecten en de daarvoor benodigde bewegwijzering. Dit vergemakkelijkt het overleg over bewegwijzering en versnelt het ontwerpproces. De tekeningen worden door de verkeerskundige van Ronnico gemaakt in de bordenbeheerapplicatie SignCloud. … Lees meer

INZICHT met POL Heteren en Ronnico

POL Heteren en Ronnico bieden samen een compleet pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer van bebording. Een stad staat en hangt vol verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Maar hoe houdt u als wegbeheerder het bordenareaal op orde? POL Heteren en Ronnico kunnen samen het hele traject verzorgen van advies, inventarisatie en inspectie tot onderhoud, … Lees meer

Auto’s in de Cloud

De online beheerapplicaties SignCloud, CityCloud en ParkCloud kregen een eigen logo. Natuurlijk mogen ze niet op onze auto’s ontbreken. De beheerapplicaties kunnen tegenwoordig op tablet worden gebruikt. Door de nieuwe logo’s zijn de applicaties goed herkenbaar. Meer informatie over onze online beheerapplicaties

Bewegwijzering voor Catharinaziekenhuis in Eindhoven

Het terrein rond het Catharinaziekenhuis in Eindhoven gaat op de schop. Ronnico draagt zorg voor bebording en een goede verkeerscirculatie. Het ziekenhuis wordt ingerijpend gerenoveerd. Dat heeft ook gevolgen voor het wegennet en de wandel- en fietsroutes naar en op het terrein. MTD Landschapsarchitecten maakte een nieuw ontwerp voor de infrastructuur dat in twee … Lees meer

14 nieuwe verkeersborden

Met ingang van 1 juli 2015 heeft Nederland veertien nieuwe verkeersborden. De borden worden opgenomen in het RVV 1990 (Reglement Verkeerssregels en Verkeerstekens 1990). Van de veertien borden vallen er twaalf in katern F: Overige geboden en verboden en twee in katern L: Overige informatieborden. De borden brengen duidelijkheid in situaties waarvoor nog geen borden bestonden, zoals rijstroken … Lees meer

Samenwerking Greenpoint advies

Ronnico gaat de beheerapp Greenpoint gebruiken voor het vastleggen en beheer van bebording. De tool is ontwikkeld door Greenpoint Advies. Met de tool kan Ronnico snel inzicht geven in een bordenbestand. De tool geeft details over locatie, het aantal borden en de kwaliteit ervan. Onderhoudsrapporten zijn eenvoud te genereren. De Greenpoint-applicatie is webbased en zeer … Lees meer