Vragen? Bel 06-50652616 of mail naar info@ronnico.nl

15 procent minder borden in Ede

  Het afgelopen jaar zijn er in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1.700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daardoor ontstond meer duidelijkheid en meer verkeersveiligheid voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat de gemeente Ede minder onderhoudskosten heeft en dat de openbare ruimte er netter uitziet. De gemeente zal ook de komende jaren daar waar … Lees meer

Samen met NBd achterstand tot arbeidsmarkt verkleinen

NBd en Ronnico bieden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt graag nieuwe kansen. In 2017 kon Ronnico twee personen inzetten op een project van NBd via bemiddelingsbureau IT Vitae, een bemiddelingsbureau voor mensen met autisme. De samenwerking is zo goed bevallen dat beiden opnieuw zijn ingeschakeld voor een vervolgopdracht van de NBd. In opdracht … Lees meer

Ronnico plaatst nieuwe bewegwijzering in Simpelveld

Stadsregio Parkstad Limburg zet in op groei in de toeristische sector. Een van de maatregelen is nieuwe en eenduidige toeristische bewegwijzering. Na Brunssum is Simpelveld de tweede gemeente in de regio die de huidige verouderde wegwijzers vervangt door nieuwe. Ronnico begeleidt het project en maakte een richtlijn Bewegwijzering voor de hele regio waarin ook … Lees meer

Plan voor minder parkeerautomaten in Tilburg

De gemeente Tilburg wil haar 200 parkeerautomaten vervangen. Maar niet allemaal. Want door het toenemende gebruik van belparkeren en de digitale bezoekersregeling is het huidige fijnmazige netwerk van parkeermeters en -automaten niet langer noodzakelijk. Ronnico stelde daarom eerst een plan op waarin precies wordt aangegeven waar parkeerautomaten in de toekomst kunnen (blijven) staan en … Lees meer

Gestroomlijnd parkeren bij Catharina Ziekenhuis

Bezoekers en medewerkers van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven moeten snel en eenvoudig hun weg vinden naar een vrije parkeerplek. Ronnico ontwierp daarom een heldere bewegwijzering met verwijzingen naar parkeerterreinen en -gelegenheden. In februari werd bij de hoofdingang van het ziekenhuis een nieuw portaal geplaatst met een vol/vrij display voor de parkeerterreinen. Een mooi … Lees meer

Beroemd in Valkenburg a/d Geul

Valkenburg laat de verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering in de gemeente op orde brengen. TV Valkenburg wilde er alles over weten. Waarom? Wat? Hoe? Samen met wethouder Carlo Vankan en beleidsmedewerker Bart Klinkien legde onze verkeerskundig medewerker Joris Helweg alles uit. Joris: “In Valkenburg a/d Geul komen jaarlijks grote aantallen toeristen. Goede bebording is nodig … Lees meer

Afscheid kaartensysteem tijdelijke bebording Tiel

Tiel heeft elk jaar drie grote evenementen in september: Appelpop, Fruitcorso en de Braderie. Voor elk evenement zijn andere tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Beheerder AVRI produceert, plaatst en verwijdert de tijdelijke bebording voor de gemeente. Een gigantische klus. Voorheen bereidde AVRI het werk voor met behulp van kaarten, maar vanaf nu kan dat een stuk efficiënter met de online … Lees meer

Ronnico in de media

Wie is Ronnico en wat is ons specialisme? Bouw en Uitvoering schreef erover in haar magazine.  Ronnico heeft nu ook een vaste plek op Bouw en uitvoering.nl.             Download hier een PDF van het artikel in Bouw en Uitvoering (nr 6 – 2015)

Grenzen opzoeken in Berg en Dal

De Gelderse gemeentes Groesbeek, Millingen en Ubbergen heten sinds 1 januari 2016 Berg en Dal. De oude plaatsnaamborden moesten daarom plaats maken voor nieuwe. De gemeente vroeg aan Ronnico om de bordenwisseling te regelen. Als de komborden dan toch moesten worden vernieuwd, dan ook gelijk helemaal goed. Ronnico inventariseerde de huidige kombebording en gaf aan … Lees meer

Ronnico op de Dag van Verkeer & Mobiliteit

Op donderdag 26 november stond Ronnico op de Dag van Verkeer en Mobiliteit in de Expo in Houten. We hebben daar weer veel bekende, en  nieuwe relaties mogen ontmoeten. Op de beurs hadden we gelegenheid om bestaande relaties de nieuwste mogelijkheden van onze beheertoolbox te laten zien. Onze online beheerapplicatie SignCloud heeft nieuwe features … Lees meer

De échte straatnamen in beeld

In bordenbeheerapplicatie SignCloud zijn voortaan alle straatnaamborden zichtbaar met een pictogram met de échte straatnaam. Dus precies zoals op straat. SignCloud is de enige beheerapplicatie die deze functionaliteit heeft. Bij een inventarisatie presenteert Ronnico alle verkeersborden, wegwijzers en straatnaamborden met het juiste pictogram in de BGT-kaart en met de juiste oriëntatie. De straatnaamborden zijn daarbij herkenbaar aan … Lees meer

Bewegwijzering voor nieuwe rondweg Reeuwijk

De nieuwe rondweg van Reeuwijk loopt over moerasgrond. Het asfalt ligt daarom op een paalmatras dat op zijn beurt weer rust op 10.000 heipalen van 25 meter lang. Ronnico ontwierp de nieuwe bewegwijzering en is ook verantwoordelijk voor de plaatsing van nieuwe masten. Maar hoe doe je dat als je het paalmatras niet mag doorboren? Als oplossing … Lees meer

1 2