Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Goeree Overflakkee neemt duingebied onder handen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad onder handen genomen. Doel was de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ronnico nam de bebording voor haar rekening. Bij de herinrichting heeft Ronnico de bebording in kaart gebracht en een advies uitgebracht voor het … Lees meer

Genneperparken op de schop

Gemeente Eindhoven neemt het sport- en recreatiegebied Genneperparken op de schop. Ook de bebording wordt onder handen genomen, door Ronnico. Plannen voor een herinrichting en opknapbeurt lagen er lang: het park voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Beheerder en ondernemers wilden onder meer de bebording op orde laten brengen. En 10 jaar … Lees meer

HLTsamen brengt verkeersborden en straatmeubilair in kaart

Hillegom, Lisse en Teylingen, de HLTsamen-gemeente, willen een groot deel van de puntobjecten binnen de gemeentegrenzen laten inventariseren en inmeten volgens de BGT-IMGeo-richtlijnen. Het gaat om verkeersborden en straatmeubilair, zoals parkbanken en afvalbakken. Ronnico kreeg begin mei deze opdracht gegund vanuit een onderhandse aanbesteding. Een mooie en omvangrijke opdracht. In juni startte het werk, verwachte oplevering is eind … Lees meer

Haarlemmermeer checkt bewegwijzering na fusie

De fusiegemeente Haarlemmermeer wilde haar bewegwijzering laten checken op volledigheid en kwaliteit. Sloot de bewegwijzering van de gefuseerde gemeenten wel op elkaar aan? Was de bewegwijzering nog compleet? En waren de routes voor motorvoertuigen nog steeds de meest wenselijke? Ronnico bracht daartoe alle routes van motorvoertuigen in kaart en inventariseerde de bewegwijzering. Aan de … Lees meer

Craeyenburch, een speciaal woonerf voor speciale bewoners

Stichting Ipse de Bruggen heeft ruim 300 zorglocaties voor mensen met een verstandelijk handicap door heel Zuid-Holland. Ook in het groene buurtschap Craeyenburch in Nootdorp. Hier wonen en werken 350 mensen. De locatie in Craeyenburch is ingericht als erf, maar dat is de organisatie niet veilig genoeg. Speciale weggebruikers vragen immers om een speciale weginrichting. Ronnico … Lees meer

Prachtig eigen kantoor voor Ronnico per 1 juni jl.

Ronnico heeft sinds 1 juni jl. een eigen kantoor aan de Printerweg 10 in Amersfoort. Op de vierde verdieping van gebouw Zin-vol hebben we een mooie open en lichte werkruimte met ergonomische werkplekken en een gezellige hoek voor overleg. De inrichting is door Senta ontworpen. Samen met de Ronnico-medewerkers ging het Senta-team op zoek naar … Lees meer

Ronnico helpt havengebied veilig houden

Ronnico heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam alle bebording in het havengebied geschouwd. In dit gebied staan ruim 16.000 borden. Het Havenbedrijf heeft een beheersysteem waar de bebording in is vastgelegd. Aan de hand van de schouw worden de bordendata bijgewerkt, zodat wat op straat staat één op één overeenkomt met de opgeslagen data. Ook … Lees meer

Delft kiest voor Verkeersbesluitenservice

Steeds meer wegbeheerders ontdekken de Verkeersbesluitenservice van Ronnico. Onlangs sloot de gemeente Delft een overeenkomst voor ontzorging in het opstellen van verkeersbesluiten. Onder de service valt ook het afstemmen van het besluit met de politie, plaatsing van het verkeersbesluit in de verkeersbesluitenapplicatie KOOP en publicatie van het verkeersbesluit in de lokale stadskrant.

Geef richting aan minirotondes

De minirotonde maakt drukke kruisingen binnen de bebouwde kom een stuk veiliger. Die veiligheid zou nog groter zijn als alle minirotonde op dezelfde wijze ingericht waren. Soms hebben fietsers voorrang op afslaand verkeer, een andere keer niet. Dat vraagt van automobilisten en fietsers een extra alertheid met alle risico’s van dien. Ronnico pleit daarom … Lees meer

Ronnico-team versterkt met Martijn Neinders

Sinds 1 mei is Martijn Neinders (24) werkzaam bij Ronnico. Hij maakt deel uit van het team verkeerskundig inspecteurs dat op straat en digitaal bebording inventariseren en inspecteren. Martijn studeerde in 2018 af als verkeerskundige en ingenieur Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Net als bij veel Ronnico-medewerkers zit bebording … Lees meer

Gemeente Tilburg brengt verkeersborden op orde

Verkeersborden vragen periodiek groot onderhoud. Zijn alle borden nog juist toegepast? Is elk bord (nog) noodzakelijk? In Tilburg kreeg Ronnico de opdracht de verkeersborden binnen de ringbaan op orde te brengen. Het Ronnico-team startte met een inventarisatie van de verkeersborden. Daarbij toetste de verkeerskundig medewerkers ook de verkeersmaatregelen op noodzakelijkheid en een juiste uitvoering. Daarnaast werd gecontroleerd of … Lees meer

Ronnico maakt verkeersbesluiten voor Amsterdam

De Piet Hein-tunnel gaat dicht voor onderhoud. Het gebied wordt onderhanden genomen en de gemeente wil bestaande verkeersmaatregelen aanpassen. Ronnico had de verkeersborden voor een deel in Amsterdam al enige tijd geleden geïnventariseerd. Daardoor kon Ronnico de ontwerptekeningen snel controleren en de gemeente voorzien van nieuwe en/of aangepaste verkeersbesluiten. Meer over de verkeersbesluitenservice: Bep … Lees meer

Standaard in bordendata gaat datauitwisseling vereenvoudigen

Bordendata uitwisselen of samenvoegen moet binnenkort geen probleem meer zijn. In de nieuwe CROW-richtlijnen IMBOR en IMWV zijn daarvoor afspraken vastgelegd. Ronnico’s eigen dataset voor bordenbeheer SignCloud scoort hoog. Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en het Informatie Model Wegen en Verkeer (IMWV) zijn ontwikkeld om de kakafonie aan begrippen in het beheer van … Lees meer

15 procent minder borden in Ede

  Het afgelopen jaar zijn er in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1.700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daardoor ontstond meer duidelijkheid en meer verkeersveiligheid voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat de gemeente Ede minder onderhoudskosten heeft en dat de openbare ruimte er netter uitziet. De gemeente zal ook de komende jaren daar waar … Lees meer

Haarlem bezint zich op nieuwe routering Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland (ten westen van Haarlem) is slecht bereikbaar per auto, zeker bij mooi weer. De gemeente Haarlem wil de doorstroming verbeteren en de huidige knelpunten in de regio ontlasten met nieuwe routes voor doorgaand verkeer. Daarvoor was eerst inzicht nodig in het huidige routeringsplan. In opdracht van Witteveen&Bos/NBd heeft Ronnico de huidige routes in kaart gebracht, … Lees meer

1 2 3 4 5 6 7