Craeyenburch, een speciaal woonerf voor speciale bewoners

Verkeersbesluit Craeyenburch

Stichting Ipse de Bruggen heeft ruim 300 zorglocaties voor mensen met een verstandelijk handicap door heel Zuid-Holland. Ook in het groene buurtschap Craeyenburch in Nootdorp. Hier wonen en werken 350 mensen. De locatie in Craeyenburch is ingericht als erf, maar dat is de organisatie niet veilig genoeg. Speciale weggebruikers vragen immers om een speciale weginrichting. Ronnico en MBT Landschapsarchitecten zetten hun kennis en kunde in om Ipse de Bruggen te helpen.

Een erf is in principe zo ingericht dat wonen en verkeer veilig samen gaan. Maar voor de bewoners van Craeyenburch geldt dat niet. De obstakels op de weg die zorgen dat autoverkeer langzaam moeten rijden, zijn voor hun brede fietsen een hindernis. De bewoners hebben ook duidelijkheid en veiligheid nodig. Waar is het voetpad? Waar kunnen ze oversteken. In een standaard erf worden die niet aangegeven. Ook de maximum snelheid van 30 km/u was nog te snel.

MTB landschapsarchitecten richtte de weg zo in dat mensen met een verstandelijk handicap zich veilig kunnen verplaatsen. Met goed ingerichte voetpaden, duidelijk herkenbare wegen, oversteekplaatsen en wegen die afgescheiden zijn van het voetpad door plantsoenen en bossages. Ook kreeg de locatie veel meer parkeerplaatsen dan in een gewoon erf, onder meer voor de taxi's die af en aan rijden. Voor extra veiligheid en overzicht ging de maximum snelheid naar 15 km/u.

Ronnico zorgde voor een extra duidelijke inrichting van de verkeersmaatregelen. Oversteekplaatsen en paden kregen niet alleen een bord, maar ook markering. En de buurt kreeg meer en duidelijkere straatnaamborden. Ook regelde Ronnico het inrichting voorstel met de wegbeheerder, gemeente Nootdorp, om af te wijken van de normale erfinrichting. De wegbeheerder was graag bereid om mee te werken. Samen met Ronnico zijn alle speciale maatregelen vastgelegd in een verkeersbesluit.