Datasets Ronnico 100% conform IMBOR

De datasets die Ronnico gebruikt voor het inventariseren van bebording, wegmarkering en straatmeubilair zijn ingericht conform het nieuwe IMBOR-model. Onze data voldoen 100% aan alle landelijke afspraken over de benaming van objecten in de openbare ruimte en de bijbehorende beheergegevens.

De IMBOR moet het vastleggen en uitwisselen van data vergemakkelijken en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur ondersteunen.

Lees meer hierover in ons artikel over de nieuwe standaarden voor beheerdata voor de openbare ruimte.