Geef richting aan minirotondes

De minirotonde maakt drukke kruisingen binnen de bebouwde kom een stuk veiliger. Die veiligheid zou nog groter zijn als alle minirotonde op dezelfde wijze ingericht waren.

Soms hebben fietsers voorrang op afslaand verkeer, een andere keer niet. Dat vraagt van automobilisten en fietsers een extra alertheid met alle risico's van dien. Ronnico pleit daarom voor een uniforme inrichting conform de CROW-richtlijnen en Duurzaam Veilig. De verkeersregels zijn dan altijd voor iedereen duidelijk en herkenbaar en de verkeersveiligheid neemt toe. Ronnico kan wegbeheerders hierin adviseren.

In het filmpje laat de ANWB de twee meest gebruikte varianten zien. Let vooral niet op de geplaatste bebording, deze klopt helaas niet! Verkeerskunde is een vak!

ANWB over de verschillende minirotondes