Genneperparken op de schop

Gemeente Eindhoven neemt het sport- en recreatiegebied Genneperparken op de schop. Ook de bebording wordt onder handen genomen, door Ronnico.

Plannen voor een herinrichting en opknapbeurt lagen er lang: het park voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Beheerder en ondernemers wilden onder meer de bebording op orde laten brengen. En 10 jaar geleden was een bordenplan gemaakt, maar die was nooit helemaal uitgevoerd. Klopten de verkeersmaatregelen in het park wel? En hoe stond het met de verkeersborden? Want ook daar was lang niet meer naar gekeken. De beheerder en ondernemers wilden ook overbodige borden en palen laten verwijderen voor een rustiger straatbeeld en lagere kosten.

Ronnico maakte een analyse. De straatnaamborden waren zwaar verouderd, de bewegwijzering was niet meer compleet en up-to-date en de verkeersborden aan vervanging toe. Na een verkeerskundige check bleken veel verkeersmaatregelen inderdaad niet goed uitgevoerd. Er ontbraken borden en soms waren ze onduidelijk. Zo was er geen duidelijke scheiding tussen paden voor fietsers en voetgangers, waardoor hier en daar gevaarlijke situaties ontstonden. Ook het parkeerregime was niet goed ingericht. Ronnico maakte een plan voor nieuwe bebording dat ondertussen is uitgevoerd. De borden in Genneperparken onderstrepen het nieuwe elan in het gebied.