Gulpen-Wittem helemaal vindbaar

POL Heteren en Ronnico ondersteunen de gemeente Gulpen-Wittem bij het aanpassen en vernieuwen van de toeristisch-recreatieve bewegwijzering.

Om kosten te besparen wilde de gemeente de bestaande bewegwijzering alleen 1:1 vervangen. Gaandeweg bleek het project complexer dan ingeschat. Ook ondernemers wilden participeren. En de bewegwijzering bleek bovendien niet meer up-to-date te zijn.

Gulpen vroeg bordenleverancier POL omĀ advies. POL schakelde Ronnico in om de bewegwijzering te controleren. Hiervoor werden alle bewegwijzeringsborden in de webbased beheerapp SignCloud ingebracht. Zo werden alle routes en doelverwijzingen in kaart zichtbaar, waardoor ook de lacunes in de bewegwijzering naar boven kwamen. Daarnaast zijn de richtlijnen van de provincie Limburg voor toeristische en recreatieve bestemmingen, evenals de utiliteitsverwijzingen getoetst.

Op verzoek van de gemeente maakt Ronnico ook richtlijnen voor de bewegwijzering, zodat de gemeente deze kan gebruiken om eenheid in de systematiek en uitvoering van de borden te bewaken. In de richtlijnen staan ook de uitgangspunten van provincie en de gemeente wat betreft de participatie van ondernemers.