HLTsamen kiest voor kwaliteit op straat

Voor HLTsamen wordt door Ronnico alle objecten in de openbare ruimte ingemeten voor de BGT, de digitale basiskaart van Nederland. Ronnico heeft hiervoor de techniek en kennis in huis.
Voor de BGT moet de locatie van objecten tot op 30 centimeter nauwkeurig met een x- en y-coördinaat worden vastgelegd. Het gaat om vele tienduizenden objecten in Hillegom, Lisse en Teylingen. Waaronder bakken (afval, zoutopslag e.d.), borden, kasten (elektriciteit, gas, telecom, e.d.), palen (waaronder lichtmasten) en putten. De inspecteurs meten de objecten gedeeltelijk digitaal vanachter het bureau en gedeeltelijk ter plekke in.

De meting gebeurt op verzoek van de afdeling geo-metrie. Onderdeel van de opdracht is een saneringsvoorstel voor overtollige bebording.

Inspectie
Omdat de verkeerskundige inspecteurs toch op straat zijn voeren zij ook een verkeerskundige toets en inspectie van bebording uit. Dit in opdracht van de verkeerskundigen van de gemeenten. Hiermee krijgen zij inzicht in de kwaliteit en staat van de bebording en de maatregelen die nodig zijn om het areaal op orde te brengen.