Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Nieuw: Kaartmateriaal in Greenpoint altijd actueel dankzij directe koppeling met BGT

Greenpoint is de eerste beheerapplicatie voor objecten in de openbare ruimte die het automatische berichtenverkeer tussen de BOR- en BGT-applicaties van gemeentes op orde heeft. Dat is goed nieuws voor de klanten van Ronnico. Ronnico maakt gebruik van Greenpoint voor de verwerking van alle beheergegevens van onder meer bebording en ander straatmeubilair. Dankzij de … Lees meer

Riccardo Toffolo, verkeerskundige van de gemeente Nuth: “Coördinatie sanering en vervanging verkeersborden bewerkelijker dan verwacht”

Nuth heeft het afgelopen jaar haar verkeersbordenbestand opgeschoond. De gemeente wilde de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen hand houden. Maar het coördineren van de uitvoering bleek toch veel bewerkelijker dan verwacht. Verkeerskundige Riccardo Toffolo huurde Ronnico in om dit project verder inhoudelijk te begeleiden. “Daardoor verliep de uitvoering veel efficiënter. Ronnico kon snel schakelen … Lees meer

Ronnico ondersteunt bij nieuwe lokale bewegwijzering Goeree-Overflakkee

Flakkee Nieuws – Onlangs startte verkeerskundig adviesbureau Ronnico in opdracht van de gemeente met het vervangen van lokale bewegwijzering binnen de bebouwde kom op Goeree-Overflakkee. Door de nieuwe uniforme bewegwijzering kan de weggebruiker eenvoudig zijn locatie bepalen en zijn weg vinden naar de bestemming. Achthuizen is in het bezit van de primeur en kreeg als … Lees meer

Ook markering van Voerendaal in beeld

Na het inventariseren van de borden brengt Ronnico nu ook de markering van Voerendaal in beeld. Op luchtfoto’s vanuit Globespotter zien de inspecteurs waar markering aanwezig is. Op straat leggen ze vervolgens de soort, de kwaliteit en het formaat vast in RoadCloud, een applicatie die speciaal voor markering is ingericht. Ook controleren ze of de markering (nog) noodzakelijk … Lees meer

Ronnico ondersteunt NBd bij controle Nationaal Wegwijzerbestand

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) wil het Nationale Wegwijzerbestand up-to-date maken. Onder leiding van Ronnico vergelijkt een team van inspecteurs de gegevens van de utilitiare wegwijzers, de bekende blauwe, met de gegevens in het databestand. Een megaklus die Ronnico samen met projectmedewerkers van de NBd oppakt vanuit het Ronnico-kantoor in het Eempolisgebouw naast station Amersfoort. Na een geslaagde pilot … Lees meer

Tijdelijk kantoor Ronnico voor project NBd

Ronnico heeft tijdelijk een mooie kantoorruimte in het Regus-gebouw naast station Amersfoort. Zo hebben we ruimte genoeg voor de projectmedewerkers van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) die samen met Ronnico het nationale wegwijzerbestand up-to-date gaan maken. Het gaat om de bekende blauwe wegwijzerborden boven en langs doorgaande wegen. Lees meer  

Ronnico maakt busbanen Almere gereed voor nieuwe vervoerder

De gemeente Almere gaat in zee met een nieuwe busmaatschappij. Omdat deze ander en breder materieel gebruikt dan de vorige vervoerder, wilde de gemeente vooraf controleren of alle verkeersborden langs de busbanen conform de normen geplaatst zijn. Inspecteur verkeersvoorzieningen Tim van Gorcum van Ronnico maakte daarvoor op 14 november jl. een schouwronde over het totale netwerk met … Lees meer

Turbo op proces van inventarisatie naar uitvoering in Alkmaar

De gemeente Alkmaar wil haar bordenbestand zo snel mogelijk op orde hebben. Maar daarvoor moest eerst een inventarisatie worden gemaakt van de nodige maatregelen. Ronnico versnelde het proces door inventarisatie en uitvoering in elkaar te weven, zodat geen tijd verspild werd. En zo kon het gebeuren dat onze inventarisatieploeg bij het beoordelen van de straatnaamborden … Lees meer

Uitvoering wordt smart met SignCloud

Als een wegbeheerder alle bebording op orde wil brengen, is een inventarisatie stap één. Maar vervolgens alle reparaties, sanering of vervanging laten uitvoeren, is nog een hele klus. Voor planning en controle van werkzaamheden gebruiken wegbeheerders en uitvoerders daarom steeds vaker SignCloud. Met de online bordenapplicatie kunnen werkzaamheden op de meest optimale wijze worden ingepland en … Lees meer

Ronnico houdt bordendatabase Tilburg up-to-date

In Tilburg zijn alle borden netjes op orde en is de bordendatabase compleet en up-to-date. Maar hoe houd je het up-to-date? Dat kun je als wegbeheerder zelf doen, maar ook uitbesteden. Tilburg koos voor ontzorging door Ronnico. Ook voor het toevoegen van nieuwe situaties vanaf papieren tekeningen. Maurice van Hoorn, directeur Ronnico: “Een database … Lees meer

Almere doet groot onderhoud

Veertig jaar na de oplevering van de eerste woningen is Almere aan groot onderhoud toe. Infrastructuur en groenvoorzieningen worden stevig aangepakt en ook de bebording en markering wordt niet vergeten. Ronnico ondersteunt Almere met een inventarisatie van alle bebording en maakt een onderhoudsplan. Inspecteur Joris Helweg van Ronnico: “Al sinds 2015 zijn we bezig met … Lees meer

Valkenburg plant onderhoudswerk met SignCloud

De uitvoerende teams van de gemeente Valkenburg gebruiken de bordenapplicatie SignCloud van Ronnico om onderhoudswerk aan borden in te plannen en de bordendatabase op orde te houden. Daarvoor kregen een aantal medewerkers een korte training. SignCloud is een beheerapplicatie die op een hele makkelijke en visuele manier laat zien welke borden waar staan. Ronnico … Lees meer

1 3 4 5 6 7 8 9 11