Langsingerland bouwt aan onderhoudsprogramma

De gemeente Lansingerland wil haar bebording, stadsmeubilair en wegmarkering structureel gaan beheren. En wil inzicht hebben in kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Ronnico voert daarvoor de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden uit. De inspecteurs toetsten ook alle verkeersmaatregelen op compleetheid en juistheid. Waar dat relevant is, in combinatie met de wegmarkering. Op basis van de resultaten bepaalt de gemeente hoe ze haar onderhoudsprogramma optimaal kan inrichten.