Minder borden in havengebied

In het havengebied van Amsterdam zijn veel meer wegen dan menigeen denkt. Op die wegen staan circa 10.000 borden die periodiek moeten worden onderhouden en vervangen. Ronnico bracht de borden in kaart voor het Havenbedrijf Amsterdam dat de wegen namens de gemeente beheert, en maakte een saneringsplan waardoor 15 procent kan worden verwijderd.

 

Kleinere bebording
Omdat de havens gedeeltelijk buiten de bebouwde kom liggen, met 60 en 80 kilometer wegen. Waren de verkeersborden in het buitengebied wisselend van formaat. Zoals de NEN voorschrijft categorie I en II formaat borden. Omdat vooral de grotere borden nogal eens geraakt werden door vrachtverkeer, worden deze borden in overleg met de gemeente in kleinere formaat geplaatst.

 

Minder borden bij overgangen
Door het hele gebied lopen spoorlijnen met onbewaakte overgangen waar treinen met een zeer lage frequentie en een relatief lage snelheid passeren. Om de overgangen goed aan te geven waren ze rijkelijk voorzien van waarschuwingsborden. Dat kon minder. Ronnico bedacht een plan voor een eenvoudigere, maar minstens zo effectieve inrichting.

 

 

 

 

Meer borden voor buitenlands vrachtverkeer

In veel situaties kan het aantal verkeersborden flink omlaag zonder dat de verkeersmaatregel aan effectiviteit inboet. Maar in het havengebied besloten Ronnico en het Havenbedrijf hier en daar toch wat borden bij te plaatsen. In de praktijk bleek dat met name buitenlandse truckers soms belangrijke verkeersborden misten. Met een bord erbij kon het niet meer missen.