NBd maakt Nationaal Wegwijzerbestand nog accurater

Ronnico bepaalt in opdracht van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) de exacte locatie van alle wegwijzers in het Nationaal Wegwijzerbestand. Dit bestand bevat beheerdata van de landelijke bewegwijzering (K-bewegwijzering) die de NBd als wettelijke taak in beheer heeft.

De locaties van de wegwijzers waren weliswaar al bekend, maar nog niet zo precies vastgesteld als dat tegenwoordig mogelijk is met moderne meetmethoden. Met behulp van videomateriaal van Streetsmart kan de x- en y-coordinaat van elke drager met grote nauwkeurigheid worden ingemeten.

De meetwerkzaamheden zijn een vervolg op het schouwproject van afgelopen jaar. In opdracht van het NBd controleerde Ronnico toen het Nationaal Wegwijzerbestand op compleetheid en op juistheid van de opschriften.

Voor de werkzaamheden maken Ronnico en NBd gebruik van medewerkers die door autisme een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Voor de inmetingen worden ze opgeleid. De medewerkers werden al eerder tot volle tevredenheid ingezet bij het schouwproject.