INZICHT met POL Heteren en Ronnico

POL Heteren en Ronnico bieden samen een compleet pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer van bebording.

Een stad staat en hangt vol verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Maar hoe houdt u als wegbeheerder het bordenareaal op orde? POL Heteren en Ronnico kunnen samen het hele traject verzorgen van advies, inventarisatie en inspectie tot onderhoud, beheer en plaatsing. Zo helpen we wegbeheerders grip te houden op kwaliteit en budget. Voor een bordenbestand zonder zorgen. Lees alles over onze dienstverlening in onze nieuwe folder: INZICHT