IMBOR en IMWV, nieuwe standaarden voor beheerdata openbare ruimte

Uitwisseling en opslag van beheergegevens in de openbare ruimte wordt efficiënter dankzij het IMBOR (Informatiemodel Objecten Openbare Ruimte) en het IMWV (Informatiemodel Wegen en Verkeer). Tot nu toe ontbrak een standaard voor vastlegging van bijvoorbeeld bordenbeheerdata, wat uitwisseling en gebruik van de data bemoeilijkte.

IMBOR
Het IMBOR is een set van afspraken over hoe beheergegevens over objecten in de openbare ruimte, zoals verkeersborden, worden vastgelegd. Het IMBOR sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de basiskaart van Nederland, en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo), waarin objecten in de openbare ruimte zijn vastgelegd. In IMGeo is de locatie van elk object vastgelegd. De IMBOR omschrijft hoe de geoinformatie kan worden verrijkt met beheerinformatie, zoals aanvullende administratieve gegevens. Het informatiemodel is ontwikkeld door het CROW samen met een groot aantal partijen.

IMWV
Naast het IMBOR heeft het CROW ook het Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) ontwikkeld. Het IMWV is, net zoals het IMBOR, een afsprakenstelsel. Doel is dat alle wegbeheerders informatie over hun wegen en verkeer op een uniforme manier verzamelen en opslaan. Dit heeft als voordeel dat deze informatie slechts één keer verzameld hoeft te worden en daarna voor allerlei vraagstukken gebruikt kan worden. Ook maakt het regionale, provinciale, landelijke studies en benchmarking eenvoudiger.

Voordelen zijn talrijk
Nu de overheid beheerdata over de openbare ruimte gaat ontsluiten via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) is het meer dan ooit noodzakelijk dat alle wegbeheerders objecten op de openbare weg op dezelfde manier vastleggen. Het IMBOR vergemakkelijkt ook uitwisseling en samenvoeging van data. Daarnaast is de standaardisering van gegevensregistratie een belangrijk hulpmiddel voor beheerders bij de opzet en vulling van hun beheersystemen.

Nog niet verplicht, wel de norm
Ronnico heeft haar datasets al volledig ingericht conform het IMBOR en IMWV. De standaarden zijn niet verplicht. De NEN3381-commissie gaat de standaarden voor vastlegging van bordendata opnemen in de nieuwe norm NEN3381-2020 'Eisen voor verkeersborden en wegbewijzering', die hoogst waarschijnlijk eerste kwartaal van dit jaar definitief wordt.