Gezamenlijk beheersysteem: lagere kosten, hogere kwaliteit

Steeds meer gemeenten werken samen in één gemeenschappelijke beheeromgeving. Na een fusie of in een samenwerkingsverband. Dit verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten. In het kader van het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden gaan zeven gemeenten over naar één gemeenschappelijke beheeromgeving: Gisib. Ronnico legde daarvoor al alle bebording vast in gemeente Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Molenwaard. In 2020 gaat het team aan de slag in Sliedrecht.

Ronnico zorgt voor het uniform en gedetailleerd vastleggen van bebording,  een verkeerskundige toets en ondersteunt met advies voor sanering en beheer. We maken daarvoor gebruik van onze eigen opnametool SignCloud. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor het vastleggen van bebording en biedt daarom meer mogelijkheden dan de generieke opnametool van Gisib. Met onze tool kunnen we bordendata tot op detailniveau opnemen, en rapportages maken voor onderhoud en beheer die aansluiten bij budget en mogelijkheden van de opdrachtgever. De tool voldoet al aan de IMBOR, waarin landelijke afspraken over het uniform vastleggen van beheergegevens in de openbare ruimte zijn opgenomen. Export/import van gegevens naar bestaande beheersystemen is eenvoudig en wordt begeleid door onze eigen verkeerskundig data-analist.