Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Onze werkwijze

Transparant. Toegankelijk. Betrouwbaar. Dat is onze dienstverlening en ook onze werkwijze. Voor onze opdrachtgevers is volstrekt duidelijk wat we doen en wat ze kunnen verwachten. De communicatielijnen met onze medewerkers zijn kort. U kunt ervan op aan dat we ons 100% inzetten om opdrachten correct en naar uw volle tevredenheid uit te voeren. Vaste … Lees meer

Database-analyse

Database-analyse U heeft een eigen database of een Cyclomedia-bestand met daarin gegevens over alle verkeersborden in uw gemeente of regio. Maar bevat de database alle informatie die u nodig heeft? Ronnico analyseert uw database en voorziet u van de gewenste informatie. Database-verrijking Als belangrijke gegevens ontbreken kunnen we uw database verrijken door deze aan te … Lees meer

Onderhoud & beheer

Borden op orde Ronnico kan het complete traject van inspectie tot onderhoud en beheer voor u inzichtelijk maken. In overleg worden er diverse scenario’s voorgelegd. Beheer en onderhoudsplan Dat kan zijn dat eerst de borden geplaatst worden om een verkeersmaatregel compleet te maken. Borden vervangen worden met een hoge prioriteit. Borden met een slechte … Lees meer

Inventarisatie en inspectie verkeersborden

Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Ronnico heeft eigen inspecteurs die borden op straat inventariseren. Hun bevindingen leggen ze direct vast in onze webbased data-applicatie SignCloud. Op basis daarvan brengen we – indien gewenst – een beheeradvies uit. Vaak leidt dit tot sanering van 20% van de borden. Beheerinformatie We leggen … Lees meer

Advies

Ronnico geeft advies over (verkeers)borden in nieuwe en bestaande verkeerssituaties. Wij analyseren en controleren verkeersmaatregelen, inventariseren bestaande bebording, doen saneringsvoorstellen en maken bebordingsplannen. Kennisbank Ronnico staat bekend als kennisbank voor de toepassing van verkeersborden. We kennen uitstekend de weg in het groeiende woud van regels en aanbevelingen. Niet voor niets zijn wij al meer … Lees meer

Over Ronnico

Over Ronnico Verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering. Dat is waar het bij Verkeerskundig Adviesbureau Ronnico om draait. En waar we ons met zeer veel enthousiasme en plezier mee bezighouden. Wij zijn gespecialiseerd in alles wat met bebording te maken heeft. Van advies en het opstellen van beleidsnota’s tot onderhoud en beheer. Lees meer over onze … Lees meer

14 nieuwe verkeersborden

Met ingang van 1 juli 2015 heeft Nederland veertien nieuwe verkeersborden. De borden worden opgenomen in het RVV 1990 (Reglement Verkeerssregels en Verkeerstekens 1990). Van de veertien borden vallen er twaalf in katern F: Overige geboden en verboden en twee in katern L: Overige informatieborden. De borden brengen duidelijkheid in situaties waarvoor nog geen borden bestonden, zoals rijstroken … Lees meer

Samenwerking Greenpoint advies

Ronnico gaat de beheerapp Greenpoint gebruiken voor het vastleggen en beheer van bebording. De tool is ontwikkeld door Greenpoint Advies. Met de tool kan Ronnico snel inzicht geven in een bordenbestand. De tool geeft details over locatie, het aantal borden en de kwaliteit ervan. Onderhoudsrapporten zijn eenvoud te genereren. De Greenpoint-applicatie is webbased en zeer … Lees meer

1 9 10 11 12