Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Waarom verkeersbesluiten écht noodzakelijk zijn

Verkeersbesluiten zijn noodzakelijk voor een goede handhaving. Dat bleek maar weer in oktober 2019 toen de rechtbank in Almere een parkeerboete nietig verklaarde. De beboete automobilist stond stil in een parkeervak dat was beoogd als laad- en losvak. Bij het beoogde laad- en losvak stond echter een E1-bord (parkeerverbod) waarvan de werking niet geldt voor … Lees meer

IMBOR en IMWV, nieuwe standaarden voor beheerdata openbare ruimte

Uitwisseling en opslag van beheergegevens in de openbare ruimte wordt efficiënter dankzij het IMBOR (Informatiemodel Objecten Openbare Ruimte) en het IMWV (Informatiemodel Wegen en Verkeer). Tot nu toe ontbrak een standaard voor vastlegging van bijvoorbeeld bordenbeheerdata, wat uitwisseling en gebruik van de data bemoeilijkte. IMBOR Het IMBOR is een set van afspraken over hoe beheergegevens over objecten in … Lees meer

Ronnico-team uitgebreid met twee nieuwe verkeerskundig inspecteurs

Ronnico mocht z’n team uitbreiden met twee ervaren verkeerskundig inspecteurs: Maik Vermeij en Benjamin van Ommen. Beiden werkten afgelopen jaren al op tijdelijke basis bij Ronnico en waren bij ons gedetacheerd door Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd). Zij ondersteunden bij het op orde krijgen van het Nationale Wegwijzerbestand dat Ronnico in opdracht van de NBd verzorgde. … Lees meer

Bergen saneert bebording

Slechts één bord kon de gemeente Bergen vijf jaar geleden saneren. Speciaal daarvoor had ze alle borden laten vastleggen in de verwachting dat meer borden overbodig zouden zijn. Na analyse van Ronnico bleek dat er wel degelijk meer borden weg konden. Maar daarvoor moesten de gegevens wel opnieuw en op een andere manier worden … Lees meer

In memoriam: Paul Barts

Tot ons grote verdriet is collega en goede vriend Paul Barts overleden. Paul Barts is de oprichter van Ronnico. Na de verkoop van het bedrijf aan Maurice van Hoorn bleef hij nauw betrokken en versterkte hij nog regelmatig het inspectieteam. We zullen hem enorm missen! “Paul Barts – velen in het vak kennen hem … Lees meer

Gezamenlijk beheersysteem: lagere kosten, hogere kwaliteit

Steeds meer gemeenten werken samen in één gemeenschappelijke beheeromgeving. Na een fusie of in een samenwerkingsverband. Dit verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten. In het kader van het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden gaan zeven gemeenten over naar één gemeenschappelijke beheeromgeving: Gisib. Ronnico legde daarvoor al alle bebording vast in gemeente Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Molenwaard. In … Lees meer

Nachtschouw op de Utrechtsebaan

In de week van 18 t/m 26 november jl. trokken de inspecteurs van Ronnico er bij nacht en ontij op uit om bebording op de Utrechtsebaan in Den Haag te inspecteren. Het laatste puntje van de A12 loopt tot diep in Den Haag door en is een van de drukste wegstukken van Nederland. Groot onderhoud … Lees meer

Openbare ruimte in 3D

Nederland is koploper in de digitalisering van de openbare ruimte en het vastleggen van data in 3D. Grote aanjagers zijn overheid en de automotive industrie. Op het congres van Cyclomedia, specialist in het in beeld brengen van de openbare ruimte, kwamen overheid en bedrijfsleven dit najaar samen om technologie en methodieken te bespreken. Ook Ronnico was aanwezig. … Lees meer

Goed fietsen in Flevoland

De provincie Flevoland wil de fietsbewegwijzering op orde brengen voor het fietsseizoen 2020. De huidige bewegwijzering is verouderd en bevat mogelijk hiaten. Ronnico legde de bewegwijzering vast en controleerde de routes. Omdat de schouw niet overal met de auto uitgevoerd kon worden is ook de fiets gebruikt voor het in kaart brengen van de … Lees meer

HHNK draagt deel wegbeheer over aan Hollands Kroon

Waterschappen door heel Nederland zijn bezig met de overdracht van het beheer van wegen op hun grondgebied aan de onderliggende gemeente. Voor de overdracht moeten alle beheerobjecten worden vastgelegd. Ronnico legde voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de bebording vast voor de overdracht aan Hollands Kroon. Aan de hand van de inventarisatie en inspectie kan het … Lees meer

HLTsamen kiest voor kwaliteit op straat

Voor HLTsamen wordt door Ronnico alle objecten in de openbare ruimte ingemeten voor de BGT, de digitale basiskaart van Nederland. Ronnico heeft hiervoor de techniek en kennis in huis. Voor de BGT moet de locatie van objecten tot op 30 centimeter nauwkeurig met een x- en y-coördinaat worden vastgelegd. Het gaat om vele tienduizenden objecten in … Lees meer

Steenbergen aan de slag met centrumbebording

Gemeente Steenbergen wil de bebording in het centrum aanpakken. Ronnico voerde daarom een inventarisatie uit. Alle verkeersborden, bewegwijzering en markering zijn in kaart gebracht. In een presentatie adviseerden we over mogelijke sanering van borden. Ook kreeg de gemeente inzicht in welke maatregelen nodig zijn om bebording en markering op orde te brengen.

Langsingerland bouwt aan onderhoudsprogramma

De gemeente Lansingerland wil haar bebording, stadsmeubilair en wegmarkering structureel gaan beheren. En wil inzicht hebben in kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Ronnico voert daarvoor de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden uit. De inspecteurs toetsten ook alle verkeersmaatregelen op compleetheid en juistheid. Waar dat relevant is, in combinatie met de wegmarkering. Op basis van de resultaten bepaalt … Lees meer

Goeree Overflakkee neemt duingebied onder handen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad onder handen genomen. Doel was de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ronnico nam de bebording voor haar rekening. Bij de herinrichting heeft Ronnico de bebording in kaart gebracht en een advies uitgebracht voor het … Lees meer

Genneperparken op de schop

Gemeente Eindhoven neemt het sport- en recreatiegebied Genneperparken op de schop. Ook de bebording wordt onder handen genomen, door Ronnico. Plannen voor een herinrichting en opknapbeurt lagen er lang: het park voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Beheerder en ondernemers wilden onder meer de bebording op orde laten brengen. En 10 jaar … Lees meer

1 2 3 4 5 12