Primeur inventarisatie geografische bewegwijzering in Venlo

In Venlo is de geografische bewegwijzering toe aan een grote onderhoudsbeurt. De gemeente gaf de NBd opdracht om een begroting op te stellen voor het onderhoud. Maar hoeveel wegwijzers staan er eigenlijk in de stad? Het bestaande NBd-wegwijzerbestand bleek niet up-to-date. Ronnico checkt daarom op straat of de data kloppen en brengt het bestand op orde. Nooit eerder inventariseerde Ronnico de geografische bewegwijzering op gemeentelijk niveau op deze schaal.

In Nederland beheert de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd) de K-serie bewegwijzering, de voormalige ANWB-borden. Voor het beheer betalen opdrachtgevers, zoals gemeentes, per object. Maar dan wil je wel zeker zijn dat waar je voor betaalt, ook daadwerkelijk aanwezig is. In de overdracht van ANWB naar NBd blijken de bordenbestanden niet overal even actueel en/of accuraat te zijn bijgehouden. Veel ontwerpschetsen waren nog handmatig getekend en stammen uit de jaren ’80/’90. Toen de gemeente deze tekeningen van de NBd kreeg, één per kruispunt, werd al snel duidelijk dat het bestand een update kon gebruiken. Het NBd gaf opdracht aan ingenieursbureau Witteveen+Bos om het bestand op orde te brengen, die op hun beurt de specialistische expertise van Ronnico inschakelde.

Ronnico heeft alle wegwijzers ingetekend in het online borden-beheersysteem SignCloud. Hierdoor ontstond een digitaal visueel totaaloverzicht van de bestaande borden-database. Vastgelegd werd het bordnummer en de locatie. Inspecteurs zijn op dit moment bezig om de ingevoerde gegevens met de daadwerkelijke situatie op straat te vergelijken en voeren de mutaties door.

De inspectie blijkt geen overbodige luxe. Sommige kruispunten bleken al jaren geleden gereconstrueerd en voorzien van nieuwe bewegwijzering. Veel borden bleken ook vervangen of verwijderd. Ronnico legt ook de kwaliteit van de bebording vast, zodat de NBd een goede begroting kan maken voor de beheer-werkzaamheden.