Ringvaartlaan Zuidplas veiliger

Veiliger, overzichtelijker, dat was het doel van de reconstructie van de Ringvaartlaan in Nieuwerkerk aan de IJssel, gemeente Zuidplas. Ronnico ondersteunde met verkeerskundig advies en heeft de uitvoering gerealiseerd.

De Ringvaartlaan is een gebiedsontsluitingsweg die naar het centrum van Nieuwerkerk aan de IJssel voert. De weg is al jaren onderwerp van discussie vanwege het drukke verkeer en verkeersveiligheid. Gepland groot onderhoud met nieuwe asfaltering bood een ideale gelegenheid voor infrastructurele maatregelen om de veiligheid te vergroten. De weglijst werd smaller gemaakt en voor de hele weg geldt een parkeerverbod. Ronnico ontwierp een nieuw bordenplan en toetste de aansluitende verkeersmaatregelen.