Ronnico helpt Tilburg aan heldere komgrenzen

Waar loopt de komgrens van Tilburg precies? In opdracht van de gemeente Tilburg checkte Ronnico de komgrenzen en de bijbehorende bebording, en kreeg vervolgens opdracht de maatregelen ook uit te voeren.

Meer dan 200 locaties liep Ronnico af om de komgrens te checken. Met name de bebording bleek in de loop der jaren niet meer accuraat. Vanaf de komgrens gelden vaak nieuwe verkeersmaatregelen, zoals een andere snelheid of parkeerverboden voor vrachtwagens. Maar de borden stonden vaak meters voor of na de komgrens, waardoor verkeersmaatregelen niet sluitend en/of onduidelijk waren.

Na presentatie van het rapport kreeg Ronnico de opdracht de werkzaamheden uit te voren. Aan de plaatsing en sanering van borden zaten veel verkeerskundige aspecten die niet eenvoudig bij een reguliere aannemer konden worden neergelegd.