Ronnico legt nu ook beeldkwaliteit vast

Ronnico legt nu ook de beeldkwaliteit van borden vast. Daarvoor zijn de datasets uitgebreid met de beeldkwaliteitlatten van het CROW. Wegbeheerders kunnen nu kiezen voor beeldgericht bordenbeheer in plaats van te sturen op budgetten of frequentie.

Wanneer is een verkeersbord van goede beeldkwaliteit? Welke schade is nog toelaatbaar en welke niet? De beeldmeetlatten maken kwaliteitsniveaus en ambities inzichtelijk met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Met behulp van herkenbare foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen.

De landelijke standaard voor beeldkwaliteitsniveaus en de bijbehorende beeldmeetlatten zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.