Ronnico plaatst nieuwe bewegwijzering in Simpelveld

Stadsregio Parkstad Limburg zet in op groei in de toeristische sector. Een van de maatregelen is nieuwe en eenduidige toeristische bewegwijzering. Na Brunssum is Simpelveld de tweede gemeente in de regio die de huidige verouderde wegwijzers vervangt door nieuwe.

Ronnico begeleidt het project en maakte een richtlijn Bewegwijzering voor de hele regio waarin ook de eisen voor verwijzing zijn opgenomen. Daarnaast zijn nieuwe routeplannen getekend en de bijbehorende bordenplannen opgesteld, zodat bezoekers op heldere wijze vanaf de hoofdroute naar hun bestemming worden geleid.

Om te zorgen dat de bebording ook tiptop in orde blijft, neemt Ronnico in opdracht van de stadsregio ook het beheer en onderhoud onder zijn hoede. Ronnico sluit daarvoor onderhoudscontracten af met de ondernemers die in de bewegwijzering zijn opgenomen.