Ronnico-team versterkt met Martijn Neinders

Sinds 1 mei is Martijn Neinders (24) werkzaam bij Ronnico. Hij maakt deel uit van het team verkeerskundig inspecteurs dat op straat en digitaal bebording inventariseren en inspecteren.

Martijn studeerde in 2018 af als verkeerskundige en ingenieur Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Net als bij veel Ronnico-medewerkers zit bebording bij Martijn in het bloed. Als kind tekende hij al rotondes en complexe kruispunten. Dat ontwikkelde zich tot een grote interesse in verkeersmaatregelen, regels en procedures en de werkzaamheid daarvan. Bij Ronnico vond hij een werkomgeving die daar helemaal op aansluit.

Martijn Neinders nieuw bij Ronnico