Samen met NBd achterstand tot arbeidsmarkt verkleinen

NBd en Ronnico bieden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt graag nieuwe kansen. In 2017 kon Ronnico twee personen inzetten op een project van NBd via bemiddelingsbureau IT Vitae, een bemiddelingsbureau voor mensen met autisme. De samenwerking is zo goed bevallen dat beiden opnieuw zijn ingeschakeld voor een vervolgopdracht van de NBd.

In opdracht van NBd controleert Ronnico het Nationale Wegwijzerbestand op juistheid en compleetheid. Dit vraagt grote concentratie en accuraatheid. Beide tijdelijke medewerkers bleken uitstekend werk te verrichten, zodat het project na drie maanden positief kon worden afgerond.

Ronnico heeft zelf ook twee medewerkers in dienst met vormen van autisme, tot grote tevredenheid. In de praktijk blijkt dat wat elders in de maatschappij tot achterstand kan leiden, bij het werk van Ronnico juist een voordeel oplevert.