Urgent: Maak uw beheerapplicatie IMBOR-proof!

Steeds meer gemeenten omarmen Informatiemodel Objecten in de Openbare Ruimte (IMBOR) voor hun beheerapplicaties. De IMBOR is de nieuwe standaard voor opslag van beheergegevens van objecten in de openbare ruimte, zoals riolering of verkeersborden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn al overgestapt, andere gemeenten zijn druk bezig. Hieronder geef ik u negen redenen waarom het verstandig is de overstap naar IMBOR hoog op uw to-do-lijst te zetten.

Door Joris Helweg, verkeerskundig data-analist

  1. Standaardisering. IMBOR is niet verplicht, maar het allerbelangrijkste voordeel van IMBOR is standaardisering en uniformiteit. Niet alle beheersystemen gebruiken dezelfde objectbenamingen en variabelen om een object in de openbare ruimte te omschrijven. Dat bemoeilijkt de uitwisseling van data. De IMBOR zorgt voor eenduidigheid.
  2. Aansluiting bij Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het IMBOR sluit volledig aan op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de basiskaart van Nederland, en op het Informatiemodel Geografie (IMGeo), waarin objecten in de openbare ruimte zijn vastgelegd. In IMGeo is de locatie van elk object vastgelegd. De IMBOR omschrijft hoe de geo-informatie kan worden verrijkt met beheerinformatie, zoals aanvullende administratieve gegevens.
  3. Een basis voor integraal werken. In de openbare ruimte zijn zestien beheerdomeinen, waaronder riolering, lichtmasten- en verkeersbordenbeheer. De domeinen kennen een overlap: verkeersborden zijn bijvoorbeeld vaak bevestigd aan lichtmasten. Het behoeft geen uitleg dat het buitengewoon efficiënt is als elk domein de basisbeheergegevens op dezelfde wijze vastlegt.
  4. Beheer en realisatie afgestemd. Omdat ook de verschillende diensten hun informatie op dezelfde wijze vastleggen, is afstemming van werkzaamheden en het vastleggen van mutaties een stuk eenvoudiger.
  5. Afstemming meldingen. U kunt ook aansluiten bij de standaardisering voor schademeldingen, zodat elke wegbeheerder schades op dezelfde administratieve wijze gaat verwerken en er minder verrassingen zijn bij de uitvoering.
  6. Scheiding tussen data en applicatie. Omdat alle ontwikkelaars van beheerapplicaties hun eigen dataset ontwierpen, is het lastig om van applicatie te wisselen, de bekende vendor lock-in. Dankzij IMBOR zijn datasets gelijk opgebouwd en is overstappen makkelijker.
  7. Minder maatwerk nodig. Als datasets gelijk zijn opgebouwd, is er ook minder maatwerk nodig wanneer de data gebruikt worden in andere toepassingen.
  8. Basis voor Omgevingswet. De Omgevingswet wil de versnippering in inrichting van de openbare ruimte tegengaan: een integrale database vormt daarvoor de basis.
  9. Maakt benchmarking mogelijk. De IMBOR maakt eenduidige monitoring mogelijk en daarmee ook benchmarking van beheer. De vier grote gemeenten hebben al een benchmark opgezet om beheergegevens en -prestaties met elkaar te vergelijken.

Hoe pakt u de switch naar IMBOR aan?
Het overstappen op IMBOR is een flinke klus, maar biedt ook kansen. De invoering van de IMBOR is een uitgelezen moment om de juistheid en compleetheid van uw data bij te werken en te checken. En na te gaan welke data nog relevant is. Vergelijk het met het kopen van een nieuwe kledingkast. Dat is ook een uitgelezen moment om oude kleding weg te gooien en alles netjes opgevouwen in de nieuwe kast te leggen.

Sparren? Neem contact op met Joris: +31 6 46866773 of mail naar joris@ronnico.nl

Warmdraaien
Wilt u warmdraaien, begin dan met een relatief overzichtelijke beheerdiscipline als bordenbeheer. Bij Ronnico hebben we onze beheerapplicaties al volledig IMBOR-proof gemaakt, zodat wij uw dataspecialist kunnen ondersteunen bij de overstap. Ook kunnen wij de juistheid en compleetheid van uw data checken met een schouw. IMBOR is nog niet verplicht, maar een overstap is onvermijdelijk. Het is daarom verstandig de overstap niet te lang uit te stellen en die eerste stap te zetten.