Verkeerskundigen: van regelaar naar beïnvloeder

De weggebruiker moet bij voorkeur niet meer worden gecommandeerd met borden en strepen, maar vriendelijk beïnvloed door de inrichting van de openbare weg. Het gedachtengoed is afkomstig van verkeerskundig adviesorgaan CROW. Afgelopen maand verscheen het boek Mobiliteit en Gedrag, waarin CROW de filosofie onderbouwt en uitlegt.

Lees er meer over in het interview met CROW-verkeerskundige Marleen Hovens in het Brabants Dagblad van 26 februari 2015.

CROW Mobiliteit en Gedrag