Wat is goed verkeersborden beheer?

Axent Groen kreeg van Epe de kaderopdracht om alle verkeersborden en straatnaamborden in de gemeente op orde te houden. Maar wat betekent dat? Welke kwaliteitseisen zijn norm? En hoe organiseer je goed bordenbeheer?

De gemeente gaf aan dat de NEN-norm en de wettelijke regels voldoende waren. Maar volgens de richtlijnen, aanbevelingen en het programma Duurzaam veilig is dat absoluut onvoldoende. En of de gemeente tevreden zou zijn met alleen de eisen uit de wet en de norm, was nog maar de vraag. Want daarin wordt nog gesproken over borden met retroreflectiewaarde klasse 1. Terwijl tegenwoordig ook in Epe klasse 3 de norm is. Axent Groen zocht advies en vond Ronnico. Samen met Axent Groen stelt Ronnico kaders op die het bedrijf kan gebruiken om de opdracht van de gemeente beheersbaar te maken.

Het startpunt was een nul-meting die een overzicht gaf van de hoeveelheid borden op straat en de kwaliteit ervan. Het tweede was een goede beheerapplicatie: SignCloud. De applicatie ondersteunt Axent Groen bij het plannen van onderhoud en het bijhouden van reparaties of vervanging. Het derde was een rapport met duidelijk richtlijnen voor plaatsing van verkeersborden en straatnaamborden en voor materiaalgebruik. En tot slot adviseerde Ronnico over kwaliteitslabels. Samen met de gemeente Epe werd bepaald wanneer een bord goed is of goed genoeg. Of wanneer het gerepareerd of vervangen moet worden. Uitvoeringsteams kunnen zo zelf op straat vaststellen wat er moet gebeuren.

Inspecteurs van Ronnico voerden de inventarisatie en inspectie van de bebording uit samen met teamleider Nico Boeve van Axent Groen. De gegevens werden vastgelegd in SignCloud. Axent Groen heeft nu zelf meer kennis over bebording en over de beheerapplicatie in huis. De nulmeting leverde overigens direct een flinke besparing op: zo’n twintig procent van de bebording bleek overbodig en kan gesaneerd worden.