Inventarisatie en inspectie van verkeersborden

Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Ronnico heeft eigen inspecteurs die borden op straat inventariseren. Hun bevindingen leggen ze direct vast in onze webbased data-applicatie SignCloud. Op basis daarvan brengen we – indien gewenst – een beheeradvies uit. Vaak leidt dit tot sanering van 20% van de borden.

Beheerinformatie
We leggen voor elk bord gedetailleerde informatie vast, zoals locatie van de drager, de rijrichting van het bord, afmeting, model, productiejaar, uitvoering, montage. We inspecteren ook de kwaliteit. Hoe is het gesteld met de retroreflectiewaarde. Is er schade? Past het bord nog in de verkeersmaatregel?

We leggen ook het kwaliteitsbeeld vast. We controleren op vervuiling, schade, veroudering en de vereiste retroreflectiewaarde. Bij de bepaling van de kwaliteit nemen we de eisen van de aanwezige gemeentelijke kwaliteitsborgingsystemen als uitgangspunt.

Toetsen maatregel
Tijdens de inspectie toetsen we ook of de bebording nog past binnen de verkeersmaatregel. Daarnaast checken we de plaatsingsvoorschriften voor bebording volgens de BABW en de diverse richtlijnen en aanbevelingen. Plus de overige eisen die aan borden worden gesteld in de Verkeersbordenbijlage (bijlage 1) van het RVV en de NEN3381.

Sanering van overbodige borden
Vanuit onze verkeerskundige toetst doen wij een voorstel om overbodige verkeersborden te verwijderen. Zoals het bij de meeste wegbeheerders staat ca. 20% teveel aan borden op straat. Het saneren van deze borden zorgt ervoor dat er een beter zicht is op de verkeersmaatregel, geen extra vervuiling van borden en dragers. Dit komt ook de toegankelijkheid ten goede. En leid tot kosten reductie.

Duurzaam beheeradvies
Op basis van onze bevindingen geven we een beheeradvies voor schoonmaken, herstel, vervanging of verwijdering. We kiezen voor duurzaam beheer. Herstel gaat boven vervanging. Verwijderde borden van goede kwaliteit slaan we op voor hergebruik. Indien gewenst kunnen wij het onderhoud en beheer uitvoeren of kunnen wij uw beheerorganisatie aansturen.

Markering en straat- en parkmeubilair
Als wij toch ter plekke zijn voor de bebording kunnen wij ook andere objecten meenemen.