Bewegwijzering op orde

Met bewegwijzering vinden mensen makkelijk hun weg naar markante punten in de omgeving, zoals toeristische bestemmingen, publieke locaties en industrieterreinen. Door navigatiesystemen begint de noodzaak van een goede bewegwijzering te verdwijnen. Toch neemt de belangstelling voor bewegwijzering alleen maar toe.

City Marketing
Met bewegwijzering heet een gemeente haar gasten welkom en kan ze op eenvoudige wijze laten zien wat ze in huis heeft. Bewegwijzering wordt zo een effectieve tool voor city marketing.

Ontwerp, route en plaatsing
Ronnico ondersteunt gemeentes met het ontwerpen van een efficiënte en correcte bewegwijzering. Op basis van de aangewezen locaties maken we een routingplan en kiezen we de beste plekken voor het plaatsen van borden. Goede bewegwijzering begint vaak al buiten de bebouwde kom. Als overleg met andere wegbeheerders nodig is, zoals de provincie, stemt Ronnico de plannen af. Ook regelen we de benodigde vergunningen.

Controle en vernieuwen bewegwijzering
Als de bewegwijzering verouderd is, lopen we op verzoek de borden en de routing na. Zijn alle aangewezen bestemmingen opgenomen? Is de routing nog correct? En voldoet de bebording aan de laatste richtlijnen? Vervolgens maken we de bewegwijzering weer op orde.

Bewegwijzeringbeleid
Voor bewegwijzering bestaat in de meeste gemeentes geen duidelijk beleid. Welke bestemmingen krijgen bewegwijzering en aan welke regels en systematiek moet de bewegwijzering voldoen? Ronnico schrijft nieuw beleid of past het bestaande aan.

Commerciële exploitatie
Commerciële bewegwijzering is voor veel gemeentes een extra bron van inkomsten. Maar hoe voorkom je een woud aan borden? Ronnico kan het bewegwijzeringbeleid koppelen aan het reclamebeleid. Hierdoor is handhaving mogelijk en heeft de gemeente een duidelijk antwoord bij verzoeken van bedrijven. Ronnico kan de bewegwijzering samen met ondernemers ook exploiteren en zorgdragen voor beheer en onderhoud.