Verkeersbesluitenservice: voordeel en gemak

Bep Peterse 06 - 40936641

Verkeerskundig medewerker

Bij grote werkdruk brengt verkeersbesluiten uitbesteden snel verlichting.

Verzeker uzelf van een tijdige en kundige afhandeling met de Verkeersbesluitenservice van Ronnico. Als wegbeheerder bent u verantwoordelijk voor een veilige openbare weg. Met verkeersbesluiten laat u zien dat verkeersmaatregelen weloverwogen zijn genomen en legt u het fundament voor uw juridische verantwoordelijkheid. Loop geen risico en zorg dat uw verkeersbesluiten altijd op orde zijn, ook als u het (te) druk heeft.

De voordelen van de Verkeerbesluitenservice van Ronnico

 • Bespaar tijd en mankracht
 • Profiteer van up-to-date specialistische kennis
 • Voorkom aansprakelijkheidrisico’s 
 • Vaste tarieven en heldere afspraken

Ook voor complete uitbesteding van uw verkeerbesluiten

Soorten verkeersbesluiten

Enkelvoudig

Bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerplaatsen (E06) of oplaadpunten (E04) Levering: standaard binnen 5 werkdagen

Meervoudig 

Voor gebundelde verkeersmaatregelen binnen één straat. Levering: op afspraak

Zonaal

Voor één totaalverkeersbesluit in een wijk of kern. Levering: op afspraak

Opstellen verkeersbesluiten: de werkzaamheden


Bij het opstellen van verkeersbesluiten hanteren de verkeerskundigen van Ronnico een vaste gestructureerde aanpak.

De werkzaamheden: 

 • Inventarisatie aanvraag verkeersbesluit
  Vooraf controleren de verkeerskundigen de situatie waarop het besluit betrekking heeft. Ze maken daarbij gebruik van Ronnico’s bordenbeheerapplicatie SignCloud (bij bestaande klanten) en Streetsmart van Cyclomedia. 
 • Juridische en verkeerskundige toetsing
  Vervolgens wordt de aanvraag getoetst aan eventueel geldend gemeentelijk verkeersbeleid en de huidige algemene regelgeving. Ook wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke publieke of politieke weerstand. Indien nodig adviseren de verkeerskundigen u over een wijziging.
 • Opstellen concept verkeersbesluit
  Op basis van de verzamelde informatie stellen de verkeerskundigen het verkeersbesluit voor u op. Ook maken ze (aanpassingen in) het bordenplan en – indien nodig – wordt een nieuwe locatietekening gemaakt.
 • Afstemming externe partijen (optioneel)
  Ronnico kan het verkeersbesluit voor u afstemmen met externe partijen, zoals politie en andere wegbeheerders, zoals provincie, andere gemeentes of Rijkswaterstaat.
 • Registratie verkeersbesluit
  Als het verkeersbesluit definitief is na verwerking van uw opmerkingen, kan Ronnico deze voor u laten ondertekenen en registreren.
 • Bezwaren afhandelen (optioneel)
  Tijdens de inzagetermijn na publicatie kunnen bezwaarschriften binnen komen. Ronnico kan deze bezwaren voor u afhandelen: van verweerschrift tot rechtbank.
  Het is ons streven eventuele bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen door al in de inventarisatiefase de risico’s in te schatten.
 • Publicatie verkeersbesluit (optioneel)
  Ronnico verzorgt indien gewenst ook de publicatie in de Staatscourant via de KOOP-applicatie en eventueel in de lokale media.

Projecten

Ronnico verkeersbesluitenservice Maastricht
Ronnico verkeersbesluitenservice Maastricht