Weinig voordeel verplichte publicatie verkeersbesluiten in Staatscourant

Sinds 2013 zijn wegbeheerders verplicht hun verkeersbesluiten in de Staatscourant te publiceren. Burgers en bedrijven zouden daardoor niet meer alle huis-aan-huisbladen hoeven te checken om voorgenomen verkeersbesluiten te kunnen doornemen. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Het bereik van de Staatscourant ligt veel lager dan het bereik van huis-aan-huisbladen, waardoor veel mensen de publicatie niet onder ogen krijgen. Publicatie is daardoor weinig zinvol. Dat is te lezen in een evaluatie van de ervaringen met publicatie in de Staatscourant  in de eerste twee jaar.

De publicatie van verkeersbesluiten was mede bedoeld om het kaartenmakers makkelijker te maken. Gegevens zouden eenvoudig geimporteerd kunnen worden. Maar uit interviews met deze bedrijven bleek dat dat in de praktijk niet zo werkt. Een automatische koppeling van gegevens is niet wenselijk omdat verkeerbesluiten vaak nog veel fouten zouden bevatten. Daarnaast is slechts een deel van de verkeerbesluiten relevant voor kaartenmakers. Optimaal filteren is op dit moment nog niet mogelijk, waardoor de bedrijven nog veel handmatig moeten doen.

Opvallend is de conclusie dat het aantal gepubliceerde verkeersbesluiten sterk verschilt tussen wegbeheerders. Grote steden als Delft en Amersfoort publiceren zeer veel verkeersbesluiten in vergelijking met kleine gemeenten, provincies en waterschappen. Ook tussen grote steden zijn grote verschillen. Waar de gemeente Delft 113 verkeersbesluiten via de Staatscourant publiceerde in 2013, publiceerde de gemeente Eindhoven 42 verkeersbesluiten. De meeste verkeersbesluiten hebben betrekking op gehandicaptenparkeerplaatsen.