Ronnico aan boord voor pilot scheepvaart bebording

De borden langs de kant van de weg worden goed onderhouden. Maar hoe staat het met de scheepvaart bebording langs de waterkant? Rijkswaterstaat wil het graag weten. Ronnico ging aan boord voor een pilot: een inspectie van de borden langs het Wilhelminakanaal bij het sluizencomplex in Oosterhout.

Langs de Nederlandse waterwegen staan borden om de scheepvaart te reguleren. Niet elk bord is meer in topconditie. In opdracht van Trifolium, die de ‘waterwegbermen’ namens Rijkswaterstaat beheert, voerde Ronnico een pilot uit om te inventariseren hoe het nu werkelijk met de borden gesteld is. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn.

Voor Ronnico is het eerste keer dat de verkeerskundigen scheepvaartbebording inspecteren. Joris Helweg: “Het is nog een hele toer om alle borden te bereiken. Op straat kunnen we er als het ware langsrijden. Hier staan de borden niet alleen aan de waterkant, maar ook op eilandjes of ander moeilijk te bereiken groen. Soms hangen de borden aan een meerpaal. De inspectie doen we dan ook voor een deel vanaf het water.”