Onze werkwijze

Transparant. Toegankelijk. Betrouwbaar. Dat is onze dienstverlening en ook onze werkwijze. Voor onze opdrachtgevers is volstrekt duidelijk wat we doen en wat ze kunnen verwachten. De communicatielijnen met onze medewerkers zijn kort. U kunt ervan op aan dat we ons 100% inzetten om opdrachten correct en naar uw volle tevredenheid uit te voeren.

Vaste projectopzet
Voor onze projecten hanteren we in principe een vaste werkwijze. Projecten beginnen met een startoverleg. Hierin wordt bepaald welke objecten en welke details vastgelegd moeten worden. Is inspectie gewenst, dan bepalen we in overleg ook welke kwaliteitseisen we dienen te hanteren.

Inrichten dataset
Vervolgens richten we de benodigde beheerapplicaties in. Ronnico heeft eigen applicaties voor het vastleggen van bebording (SignCloud), stadsmeubilair (CityCloud) en parkeerfaciliteiten (ParkCloud). Deze worden ingericht conform de wensen van de gemeente.

Pilot en tussenevaluatie
De werkzaamheden starten we met een pilot. We kiezen daarvoor een kern of wijk die representatief is voor de gemeente of die het meest urgent is. Vervolgens presenteren we de resultaten in een tussenevaluatie. Zo kunnen we in een vroeg stadium checken of de visie van de gemeente overeenkomt met onze activiteiten en output.

Project en eindpresentatie
Na eventuele aanpassing voeren we het project in z’n geheel uit. Ter afsluiting volgt een eindpresentatie. Met behulp van Power Point geven we inzicht in aantallen van de resultaten. We leggen opvallende situaties voor in SignCloud. Onze eindrapportage bevat ook een onderhouds- en saneringsvoorstel. Daarnaast geven we advies over de benodigde aanpassingen aan verkeersmaatregelen. Dit is bij onze service inbegrepen.

Uitvoering
Het onderhouds- en saneringsvoorstel kan één-op-één worden gebruikt door de uitvoerende organisatie van de gemeente. (Wellicht aangeven dat dit op papier of digitaal kan.) Ronnico kan de uitvoering ook in handen nemen. Mocht aanpassing van een verkeersbesluit nodig zijn, dan heeft Ronnico de expertise in huis om ook deze werkzaamheden over te nemen.