Straatnaamborden op orde

Ronnico inventariseert, inspecteert en beheert straatnaamborden voor wegbeheerders. We interpreteren hiervoor de regels voor straatnaamborden die zijn vastgelegd in de NEN1772. Hierin staat waar een straatnaambord aan moet voldoen, zoals lettertype, lettergrootte, layout, materiaal en plaatsing.

Straatnaambordenbeleid
De norm dekt echter niet alle gevallen. Voor gemeentes stellen we daarom richtlijnen op voor gebruik van straatnaamborden in hun specifieke situatie. Voor het verbeteren van de vindbaarheid in de zogenaamde bloemkoolwijken uit de jaren zeventig bijvoorbeeld. Of een eenduidige beslissing om fiets- en wandelpaden wel of niet een naam te geven.

Inspectie
Bij inspectie checken we de norm en controleren we de lexicografische informatie. Meer dan eens maken we mee dat de informatie op een bord niet klopt of dat namen, titels en jaartallen binnen één straat verschillende versies van de waarheid geven.