Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Bereid je voor op de Data Top 15

De digitalisering van de openbare weg dendert door. Om de snelle ontwikkelingen in mobiliteit te ondersteunen moet elke wegbeheerder in 2023 z’n data op orde hebben. Het ministerie van IenW stelde daarvoor samen met regionale datateams De Data Top 15 op. Nieuwe auto’s beschikken over steeds geavanceerdere incarsystemen die de chauffeur van informatie voorzien. … Lees meer

Toegankelijke stoepen in Molenlanden

Gemeente Molenlanden wil dat trottoirs en stoepen goed toegankelijk zijn voor voetgangers en mensen die slecht ter been zijn. Ronnico controleert of de buitenruimte voldoet aan de richtlijn. Zijn voetgangersoversteekplaatsen breed en veilig genoeg? Voldoen buurtparken aan de regels? Staat er straatmeubilair in de weg? En vooral ook: vormden de hellingen van uitritten geen … Lees meer

Blindegeleidelijnen in beeld in Maassluis

Gemeente Maassluis beschikt al jaren over een goed geleidesysteem voor blinden en slechtzienden. Daarmee vinden zij hun weg van het station en bushaltes naar belangrijke bestemmingen in de stad. In opdracht van de gemeente controleerde Ronnico of het systeem nog goed functioneert, zodat de stad voor hen goed toegankelijk blijft. Het systeem met de … Lees meer

Ronnico & Maastricht op Verkeerskundecongres 2022

Op 3 november gaf Ronnico samen met gemeente Maastricht een sessie over parkeerbebording tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres in Groningen. We vertelden daar over de aanpak voor het op orde brengen van parkeerbebording in Maastricht. Het was een zeer leuke en leerzame samenwerking. Het Nationaal Verkeerskundecongres is elk jaar weer een aanrader. Op 2 november was … Lees meer

Wayfinding in London

Als lid van de Vereniging Bewegwijzering Nederland (VBN) nam Ronnico in september deel aan de jaarlijkse VBN-studiereis. Dit jaar was de bestemming London, een stad met de grootste bewegwijzering voor voetgangers ter wereld. De daar toegepaste Legible London-systematiek werd ontworpen door de Applied Information Group. CEO Tim Fendley gaf een lezing over de ins & … Lees meer

Nachtelijke schouw in Nijmegen

Eind 2020 inspecteerden de inspecteurs van Ronnico de openbare verlichting van de gemeente Nijmegen. In drie weken tijd reden ze langs alle 26.525 locaties waar een lichtmast zou moeten staan. Mét zwaailicht op het dak, want veiligheid staat bovenaan. December was een perfecte maand voor deze aan/uit schouw. Omdat het vroeg donker was, kon … Lees meer

Urgent: Maak uw beheerapplicatie IMBOR-proof!

Steeds meer gemeenten omarmen Informatiemodel Objecten in de Openbare Ruimte (IMBOR) voor hun beheerapplicaties. De IMBOR is de nieuwe standaard voor opslag van beheergegevens van objecten in de openbare ruimte, zoals riolering of verkeersborden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn al overgestapt, andere gemeenten zijn druk bezig. Hieronder geef ik u negen redenen … Lees meer

Eerste overbodige borden verwijderd in Lisse

De HLTSamen-gemeenten willen verkeersborden op orde brengen en overbodige borden saneren. Na een inventarisatie en analyse van de huidige bebording door Ronnico, haalde gemeente Lisse begin november de eerste borden weg. Bordenfabrikant Pol vervangt alle verouderde borden en plaatst ontbrekende borden.

Levensecht inzicht in nieuwe situatie

Soms is het lastig voor te stellen hoe nieuwe bebording of markering een gevaarlijk punt overzichtelijker maakt. Voor wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bracht Ronnico de nieuwe situatie ‘levensecht’ in beeld. Ronnico staat HHNK regelmatig bij met verkeerskundig advies. Zo bekeken we in september hoe we drie onveilige verkeerssituaties veiliger kunnen maken. Een van … Lees meer

Ronnico ENLBO-Erkend Leerbedrijf voor studenten Verkeerskunde

Vanaf 21 mei staat Ronnico geregistreerd als Erkend Leerbedrijf voor HBO- en universitaire studenten in het ELBHO Bedrijvenregister. Ronnico kan nu stageverzoeken van studenten van verkeerskundige opleidingen honoreren. Aankomend verkeerskundigen kloppen regelmatig aan voor een stageplek. Want Ronnico heeft een expertise die niet of nauwelijks aan de orde komt binnen opleidingen, namelijk toepassing en beheer van … Lees meer

Herziene NEN 3381 neemt normen op voor vastleggen bebording

De NEN 3381 ‘Wegmeubilair – Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ is herzien. De norm bevat normen en richtlijnen voor de uitvoering van verkeersborden.  De voornaamste wijzigingen betreffen ― de normtekst voor K-categorie bewegwijzeringsborden sluit in de herziening aan op de richtlijnen van de nationale bewegwijzeringsdienst (NBD). Dit zorgt voor uniformiteit en dus nog meer duidelijkheid voor de weggebruiker. ― … Lees meer

N259 Steenbergen-Dinteloord kritisch geschouwd

In Steenbergen stelde de wegbeheerder grote vraagtekens bij de nieuwe bebording op het traject Steenbergen-Dinteloord (N259). Zij was ervan overtuigd dat kwaliteit en plaatsing niet altijd correct was. Na een schouw kon Ronnico die vermoedens bevestigen. De oorzaak van de vele foutieve plaatsingen bleek een gebrek aan verkeerskundige kennis van de aannemer. Dit bewijst maar weer dat verkeersborden … Lees meer

NDW-verkeersbordendatabase gebruiksvriendelijk? Echt niet!

Als experts in verkeersborden keken we uit naar de lancering van de open verkeersbordendatabase van het Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) afgelopen zomer. Toen het bestand met alle RVV verkeersborden eenmaal beschikbaar was, zijn we de database en de mogelijkheden gelijk gaan testen. Onze conclusie: het bestand is niet bepaald gebruiksvriendelijk, maar biedt met de … Lees meer

1 2 3 4 10