Komgrens Eindhoven gecheckt en opgeknapt

De gemeente Eindhoven wilde controleren of de gemeentegrens nog steeds op de juiste wijze is aangegeven. Ronnico heeft alle komborden geschouwd en verkeerskundig getoetst. Daar waar borden ontbraken, beschadigd waren of niet (meer) goed stonden, heeft Ronnico passende maatregelen genomen. De gemeentegrens en de geldende verkeersmaatregelen zijn nu op orde.