N259 Steenbergen-Dinteloord kritisch geschouwd


In Steenbergen stelde de wegbeheerder grote vraagtekens bij de nieuwe bebording op het traject Steenbergen-Dinteloord (N259). Zij was ervan overtuigd dat kwaliteit en plaatsing niet altijd correct was. Na een schouw kon Ronnico die vermoedens bevestigen. De oorzaak van de vele foutieve plaatsingen bleek een gebrek aan verkeerskundige kennis van de aannemer. Dit bewijst maar weer dat verkeersborden plaatsen een specialisme is. Dat je beter aan de deskundigen kunt overlaten.

Op het 80 km-traject tussen Steenbergen en Dinteloord legde Ronnico 400 verkeersborden vast. De inspecteurs toetsten de plaatsing van de borden aan de normen in het BABW. Ook toetste het Ronnico-team de verkeerskundige inrichting van rotondes en de brom- en fietspaden. Conclusie: 63 borden ontbraken en  78 borden waren overbodig. Ook de inrichting van rotondes en de brom- en fietspaden op het traject was niet eenduidig uitgevoerd. In overleg met de wegbeheerder stelde Ronnico een richtlijn op voor de inrichting van 80km-wegen. Ook ontving de wegbeheerder een uitgebreide rapportage van de benodigde maatregelen.