Herziene NEN 3381 neemt normen op voor vastleggen bebording

De NEN 3381 ‘Wegmeubilair - Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ is herzien. De norm bevat normen en richtlijnen voor de uitvoering van verkeersborden. 

De voornaamste wijzigingen betreffen
― de normtekst voor K-categorie

bewegwijzeringsborden sluit in de herziening aan op de richtlijnen van de nationale bewegwijzeringsdienst (NBD). Dit zorgt voor uniformiteit en dus nog meer duidelijkheid voor de weggebruiker.
― de eisen voor de rand en de kleur van borden zijn bijgesteld om zo innovatie met nieuwe materialen mogelijk te maken;
― de norm bevat nu ook richtlijnen voor het bijhouden en vastleggen van gegevens van verkeersborden in een digitale database. Daarmee wil de commissie de uitwisselbaarheid van de gegevens ondersteunen.

De normcommissie 'Verkeerstekens', waar ook Maurice van Hoorn van Ronnico deel van uitmaakt, denkt na over een volledige herziening van NEN 3381 met als uitgangspunt de norm materiaalonafhankelijk op te stellen om innovaties nog meer de ruimte te geven.