Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Eindhoven onderstreept identiteit met eigen wegwijzers

Deze zomer bracht Ronnico de voetgangersbewegwijzering in Eindhoven op orde. De bordjes werden schoongemaakt en gerepareerd. En waar nodig werd de bewegwijzering aangepast om bestemmingen toe te voegen of te verwijderen. Als designhoofdstad van Nederland heeft Eindhoven een naam hoog te houden. Ook in het ontwerp van haar bewegwijzering. Voor de voetgangersbebording koos de … Lees meer

Ronnico zet drone in voor schouw

Begin juni voerde het Ronnico-team een eerste succesvolle proef uit met schouwen met een drone. Met de drone kunnen complexe kruispunten en rotondes snel inzichtelijk worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld handig voor besprekingen met de wegbeheerder. Ook maakt de drone het mogelijk om borden voor de scheepvaart eenvoudiger te inspecteren. Deze borden zijn vaak … Lees meer

Surhuisterveen autoluw met nieuw parkeerroute

De gemeente Achtkarspelen wilde het centrum van Surhuisterveen aantrekkelijker maken. De doorgaande weg werd autoluw. En bij voorkeur gebruiken automobilisten eerder de parkeerplaatsen net buiten het centrum. Ronnico zette de P-route opnieuw op zodat automobilisten automatisch naar de gewenste parkeerplaats worden geleid.

Ringvaartlaan Zuidplas veiliger

Veiliger, overzichtelijker, dat was het doel van de reconstructie van de Ringvaartlaan in Nieuwerkerk aan de IJssel, gemeente Zuidplas. Ronnico ondersteunde met verkeerskundig advies en heeft de uitvoering gerealiseerd. De Ringvaartlaan is een gebiedsontsluitingsweg die naar het centrum van Nieuwerkerk aan de IJssel voert. De weg is al jaren onderwerp van discussie vanwege het drukke … Lees meer

Ronnico legt nu ook beeldkwaliteit vast

Ronnico legt nu ook de beeldkwaliteit van borden vast. Daarvoor zijn de datasets uitgebreid met de beeldkwaliteitlatten van het CROW. Wegbeheerders kunnen nu kiezen voor beeldgericht bordenbeheer in plaats van te sturen op budgetten of frequentie. Wanneer is een verkeersbord van goede beeldkwaliteit? Welke schade is nog toelaatbaar en welke niet? De beeldmeetlatten maken … Lees meer

Datasets Ronnico 100% conform IMBOR

De datasets die Ronnico gebruikt voor het inventariseren van bebording, wegmarkering en straatmeubilair zijn ingericht conform het nieuwe IMBOR-model. Onze data voldoen 100% aan alle landelijke afspraken over de benaming van objecten in de openbare ruimte en de bijbehorende beheergegevens. De IMBOR moet het vastleggen en uitwisselen van data vergemakkelijken en het beheer van de openbare … Lees meer

Nieuwe tijden, nieuwe borden?

Onze oosterburen hebben een aantal nieuwe borden ingevoerd. Opvallend is het grote aantal fietsborden. Zelfs een verbodbord dat auto’s verbiedt om fietsers te passeren en een eigen bord voor fietssnelwegen. Ook iets voor Nederland?

Ronnico werkt gewoon door

Het Coronavirus houdt Nederland in z’n greep. Pragmatisch als we zijn, gaan de zaken bij Ronnico gewoon door. We plukken de vruchten van onze investering in webbased producten en online werkstructuren. Net als altijd zijn we bereikbaar van 9.00-17.00 uur voor vragen en opdrachten. Dat we maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te vertragen … Lees meer

Waarom verkeersbesluiten écht noodzakelijk zijn

Verkeersbesluiten zijn noodzakelijk voor een goede handhaving. Dat bleek maar weer in oktober 2019 toen de rechtbank in Almere een parkeerboete nietig verklaarde. De beboete automobilist stond stil in een parkeervak dat was beoogd als laad- en losvak. Bij het beoogde laad- en losvak stond echter een E1-bord (parkeerverbod) waarvan de werking niet geldt voor … Lees meer

IMBOR en IMWV, nieuwe standaarden voor beheerdata openbare ruimte

Uitwisseling en opslag van beheergegevens in de openbare ruimte wordt efficiënter dankzij het IMBOR (Informatiemodel Objecten Openbare Ruimte) en het IMWV (Informatiemodel Wegen en Verkeer). Tot nu toe ontbrak een standaard voor vastlegging van bijvoorbeeld bordenbeheerdata, wat uitwisseling en gebruik van de data bemoeilijkte. IMBOR Het IMBOR is een set van afspraken over hoe beheergegevens over objecten in … Lees meer

Ronnico-team uitgebreid met twee nieuwe verkeerskundig inspecteurs

Ronnico mocht z’n team uitbreiden met twee ervaren verkeerskundig inspecteurs: Maik Vermeij en Benjamin van Ommen. Beiden werkten afgelopen jaren al op tijdelijke basis bij Ronnico en waren bij ons gedetacheerd door Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (NBd). Zij ondersteunden bij het op orde krijgen van het Nationale Wegwijzerbestand dat Ronnico in opdracht van de NBd verzorgde. … Lees meer

Bergen saneert bebording

Slechts één bord kon de gemeente Bergen vijf jaar geleden saneren. Speciaal daarvoor had ze alle borden laten vastleggen in de verwachting dat meer borden overbodig zouden zijn. Na analyse van Ronnico bleek dat er wel degelijk meer borden weg konden. Maar daarvoor moesten de gegevens wel opnieuw en op een andere manier worden … Lees meer

In memoriam: Paul Barts

Tot ons grote verdriet is collega en goede vriend Paul Barts overleden. Paul Barts is de oprichter van Ronnico. Na de verkoop van het bedrijf aan Maurice van Hoorn bleef hij nauw betrokken en versterkte hij nog regelmatig het inspectieteam. We zullen hem enorm missen! “Paul Barts – velen in het vak kennen hem … Lees meer

Gezamenlijk beheersysteem: lagere kosten, hogere kwaliteit

Steeds meer gemeenten werken samen in één gemeenschappelijke beheeromgeving. Na een fusie of in een samenwerkingsverband. Dit verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten. In het kader van het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden gaan zeven gemeenten over naar één gemeenschappelijke beheeromgeving: Gisib. Ronnico legde daarvoor al alle bebording vast in gemeente Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Molenwaard. In … Lees meer

1 2 3 4 5 10