Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Nachtschouw op de Utrechtsebaan

In de week van 18 t/m 26 november jl. trokken de inspecteurs van Ronnico er bij nacht en ontij op uit om bebording op de Utrechtsebaan in Den Haag te inspecteren. Het laatste puntje van de A12 loopt tot diep in Den Haag door en is een van de drukste wegstukken van Nederland. Groot onderhoud … Lees meer

Openbare ruimte in 3D

Nederland is koploper in de digitalisering van de openbare ruimte en het vastleggen van data in 3D. Grote aanjagers zijn overheid en de automotive industrie. Op het congres van Cyclomedia, specialist in het in beeld brengen van de openbare ruimte, kwamen overheid en bedrijfsleven dit najaar samen om technologie en methodieken te bespreken. Ook Ronnico was aanwezig. … Lees meer

Goed fietsen in Flevoland

De provincie Flevoland wil de fietsbewegwijzering op orde brengen voor het fietsseizoen 2020. De huidige bewegwijzering is verouderd en bevat mogelijk hiaten. Ronnico legde de bewegwijzering vast en controleerde de routes. Omdat de schouw niet overal met de auto uitgevoerd kon worden is ook de fiets gebruikt voor het in kaart brengen van de … Lees meer

HHNK draagt deel wegbeheer over aan Hollands Kroon

Waterschappen door heel Nederland zijn bezig met de overdracht van het beheer van wegen op hun grondgebied aan de onderliggende gemeente. Voor de overdracht moeten alle beheerobjecten worden vastgelegd. Ronnico legde voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de bebording vast voor de overdracht aan Hollands Kroon. Aan de hand van de inventarisatie en inspectie kan het … Lees meer

HLTsamen kiest voor kwaliteit op straat

Voor HLTsamen wordt door Ronnico alle objecten in de openbare ruimte ingemeten voor de BGT, de digitale basiskaart van Nederland. Ronnico heeft hiervoor de techniek en kennis in huis. Voor de BGT moet de locatie van objecten tot op 30 centimeter nauwkeurig met een x- en y-coördinaat worden vastgelegd. Het gaat om vele tienduizenden objecten in … Lees meer

Steenbergen aan de slag met centrumbebording

Gemeente Steenbergen wil de bebording in het centrum aanpakken. Ronnico voerde daarom een inventarisatie uit. Alle verkeersborden, bewegwijzering en markering zijn in kaart gebracht. In een presentatie adviseerden we over mogelijke sanering van borden. Ook kreeg de gemeente inzicht in welke maatregelen nodig zijn om bebording en markering op orde te brengen.

Langsingerland bouwt aan onderhoudsprogramma

De gemeente Lansingerland wil haar bebording, stadsmeubilair en wegmarkering structureel gaan beheren. En wil inzicht hebben in kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Ronnico voert daarvoor de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden uit. De inspecteurs toetsten ook alle verkeersmaatregelen op compleetheid en juistheid. Waar dat relevant is, in combinatie met de wegmarkering. Op basis van de resultaten bepaalt … Lees meer

Goeree Overflakkee neemt duingebied onder handen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad onder handen genomen. Doel was de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ronnico nam de bebording voor haar rekening. Bij de herinrichting heeft Ronnico de bebording in kaart gebracht en een advies uitgebracht voor het … Lees meer

Genneperparken op de schop

Gemeente Eindhoven neemt het sport- en recreatiegebied Genneperparken op de schop. Ook de bebording wordt onder handen genomen, door Ronnico. Plannen voor een herinrichting en opknapbeurt lagen er lang: het park voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Beheerder en ondernemers wilden onder meer de bebording op orde laten brengen. En 10 jaar … Lees meer

HLTsamen brengt verkeersborden en straatmeubilair in kaart

Hillegom, Lisse en Teylingen, de HLTsamen-gemeente, willen een groot deel van de puntobjecten binnen de gemeentegrenzen laten inventariseren en inmeten volgens de BGT-IMGeo-richtlijnen. Het gaat om verkeersborden en straatmeubilair, zoals parkbanken en afvalbakken. Ronnico kreeg begin mei deze opdracht gegund vanuit een onderhandse aanbesteding. Een mooie en omvangrijke opdracht. In juni startte het werk, verwachte oplevering is eind … Lees meer

Haarlemmermeer checkt bewegwijzering na fusie

De fusiegemeente Haarlemmermeer wilde haar bewegwijzering laten checken op volledigheid en kwaliteit. Sloot de bewegwijzering van de gefuseerde gemeenten wel op elkaar aan? Was de bewegwijzering nog compleet? En waren de routes voor motorvoertuigen nog steeds de meest wenselijke? Ronnico bracht daartoe alle routes van motorvoertuigen in kaart en inventariseerde de bewegwijzering. Aan de … Lees meer

Craeyenburch, een speciaal woonerf voor speciale bewoners

Stichting Ipse de Bruggen heeft ruim 300 zorglocaties voor mensen met een verstandelijk handicap door heel Zuid-Holland. Ook in het groene buurtschap Craeyenburch in Nootdorp. Hier wonen en werken 350 mensen. De locatie in Craeyenburch is ingericht als erf, maar dat is de organisatie niet veilig genoeg. Speciale weggebruikers vragen immers om een speciale weginrichting. Ronnico … Lees meer

Prachtig eigen kantoor voor Ronnico per 1 juni jl.

Ronnico heeft sinds 1 juni jl. een eigen kantoor aan de Printerweg 10 in Amersfoort. Op de vierde verdieping van gebouw Zin-vol hebben we een mooie open en lichte werkruimte met ergonomische werkplekken en een gezellige hoek voor overleg. De inrichting is door Senta ontworpen. Samen met de Ronnico-medewerkers ging het Senta-team op zoek naar … Lees meer

Ronnico helpt havengebied veilig houden

Ronnico heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam alle bebording in het havengebied geschouwd. In dit gebied staan ruim 16.000 borden. Het Havenbedrijf heeft een beheersysteem waar de bebording in is vastgelegd. Aan de hand van de schouw worden de bordendata bijgewerkt, zodat wat op straat staat één op één overeenkomt met de opgeslagen data. Ook … Lees meer

Delft kiest voor Verkeersbesluitenservice

Steeds meer wegbeheerders ontdekken de Verkeersbesluitenservice van Ronnico. Onlangs sloot de gemeente Delft een overeenkomst voor ontzorging in het opstellen van verkeersbesluiten. Onder de service valt ook het afstemmen van het besluit met de politie, plaatsing van het verkeersbesluit in de verkeersbesluitenapplicatie KOOP en publicatie van het verkeersbesluit in de lokale stadskrant.

1 2 3 4 5 6 10