Steenbergen aan de slag met centrumbebording

Gemeente Steenbergen wil de bebording in het centrum aanpakken. Ronnico voerde daarom een inventarisatie uit. Alle verkeersborden, bewegwijzering en markering zijn in kaart gebracht. In een presentatie adviseerden we over mogelijke sanering van borden. Ook kreeg de gemeente inzicht in welke maatregelen nodig zijn om bebording en markering op orde te brengen.

Ronnico brengt Steenbergen in kaart