HHNK draagt deel wegbeheer over aan Hollands Kroon

HHNK draagt deel wegbeheer over aan Hollands Kroon

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil het beheer van de wegen op haar grondgebied overdragen aan de onderliggende gemeenten. Te beginnen met Hollands Kroon. Ronnico zorgde voor de benodigde beheergegevens.
Voor een accurate overdracht moeten de betreffende wegen en alle objecten daarop in kaart worden gebracht. Met deze gegevens kan het hoogheemraadschap overtollige borden saneren en achterstallig onderhoud laten uitvoeren voordat de overdracht plaatsvindt.

Het team van Ronnico heeft afgelopen zomer alle verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering in het gebied van Hollands Kroon daarvoor geïnventariseerd en geïnspecteerd. Deze gegevens dienen als grondslag bij de afspraken over de overdracht. De beheergegevens worden met ondersteuning van Ronnico opgeslagen in de beheeromgeving van de gemeente Hollands Kroon.