HHNK draagt deel wegbeheer over aan Hollands Kroon

HHNK draagt deel wegbeheer over aan gemeenten

Waterschappen door heel Nederland zijn bezig met de overdracht van het beheer van wegen op hun grondgebied aan de onderliggende gemeente. Voor de overdracht moeten alle beheerobjecten worden vastgelegd. Ronnico legde voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de bebording vast voor de overdracht aan Hollands Kroon.
Aan de hand van de inventarisatie en inspectie kan het hoogheemraadschap overtollige borden saneren en achterstallig onderhoud laten uitvoeren voordat de overdracht plaatsvindt. Het team van Ronnico heeft afgelopen zomer alle verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering in het gebied van Hollands Kroon opgenomen. Deze gegevens dienen ook als grondslag bij de afspraken over de overdracht. De beheergegevens zijn met ondersteuning van Ronnico opgeslagen in de beheeromgeving van de gemeente Hollands Kroon. In 2020 worden ook de borden op de wegen die in beheer zijn van HHNK opgenomen door Ronnico ter voorbereiding op een wegenoverdracht van HHNK naar de gemeente Bergen, Den Helder, Heerhugowaard, Schagen, Uitgeest en Zaanstad.