Ronnico helpt havengebied veilig houden

Ronnico heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam alle bebording in het havengebied geschouwd. In dit gebied staan ruim 16.000 borden. Het Havenbedrijf heeft een beheersysteem waar de bebording in is vastgelegd.

Aan de hand van de schouw worden de bordendata bijgewerkt, zodat wat op straat staat één op één overeenkomt met de opgeslagen data. Ook zijn de verkeersmaatregelen tijdens de schouw gecontroleerd en geanalyseerd, wat resulteerde in een sanerings- en plaatsingsplan.

Typerend voor het havengebied is het vele grote en zware vrachtverkeer in het gebied. Dit vraagt soms een andere benadering van de inrichting van verkeersmaatregelen. Denk aan het aangeven van doodlopende straten: een grote vrachtwagen met aanhanger keert niet zo makkelijk. Ook moet kritischer gekeken worden naar de veiligheid van fietsers en brommers.