Goeree Overflakkee neemt duingebied onder handen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad onder handen genomen. Doel was de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ronnico nam de bebording voor haar rekening.

Bij de herinrichting heeft Ronnico de bebording in kaart gebracht en een advies uitgebracht voor het op orde brengen ervan. Daaronder viel ook de toeristische bewegwijzering. Deze bewegwijzering was verouderd en niet uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen. Ook stonden er veel zelfgefabriceerde borden van bijvoorbeeld de strandtenten. De gemeente wilde de bewegwijzering uniform en dus herkenbaarder maken.

Ronnico brengt borden op orde in Goeree Overflakkee