Openbare ruimte in 3D

Nederland is koploper in de digitalisering van de openbare ruimte en het vastleggen van data in 3D. Grote aanjagers zijn overheid en de automotive industrie. Op het congres van Cyclomedia, specialist in het in beeld brengen van de openbare ruimte, kwamen overheid en bedrijfsleven dit najaar samen om technologie en methodieken te bespreken. Ook Ronnico was aanwezig. Voor wegbeheerders kunnen wij nu al bebording en andere objecten in de digitale ruimte in 3D vastleggen.

Gemeenten willen de data gebruiken voor planvorming, beheer en onderhoud, open source-toepassingen en informatievoorziening. In de nabije toekomst zullen bewoners, bedrijven en andere stakeholders niet minder verwachten dan informatie in 3D-kwaliteit. Voor de automative industrie zijn data onder meer belangrijk voor het voeden van de steeds slimmere auto- en navigatiesystemen.

Belangrijk topic was de vertaling van data naar bruikbare producten en analyses voor beheer en onderhoud. Ronnico kan inventarisatie- en inspectiedata vertalen naar gedetailleerde plannen voor onderhoud en beheer. En heeft methodieken uitgewerkt om databases up-to-date te houden.

Hoe u uw bordendatabase goed onderhoudt? Bel ons!