Ronnico werkt gewoon door

Het Coronavirus houdt Nederland in z’n greep. Pragmatisch als we zijn, gaan de zaken bij Ronnico gewoon door. We plukken de vruchten van onze investering in webbased producten en online werkstructuren. Net als altijd zijn we bereikbaar van 9.00-17.00 uur voor vragen en opdrachten.

Dat we maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding te vertragen is duidelijk. Geen live ontmoetingen met klanten en leveranciers. En per medewerker afwegen hoe we het werk veilig – al dan niet thuis – kunnen inrichten met respect voor ieders persoonlijke situatie. En dan blijkt dat we ons werk weliswaar iets anders moeten organiseren, maar nog steeds gewoon kunnen uitvoeren.

De economie moet doordraaien. Dat is van levensbelang voor iedereen, omdat iedereen van het economisch systeem afhankelijk is voor z’n brood. Wij schakelen nog steeds onze leveranciers in waar dat nodig is om ons werk goed uit te voeren. Uitvoerders voor het plaatsen van borden, professionals voor onze IT, communicatie en administratie. Wij hopen dat zij op hun beurt hun vaste relaties inschakelen.

In het bedrijfsleven is de noodzaak van doorfunctioneren veel urgenter voelbaar dan in de overheids- en nonprofit-organisaties waar - ook - wij veel voor werken. Mijn oproep: laten we ons niet laten verlammen waar dat niet nodig is en vooral zo normaal mogelijk doorwerken.