Bergen saneert bebording

Slechts één bord kon de gemeente Bergen vijf jaar geleden saneren. Speciaal daarvoor had ze alle borden laten vastleggen in de verwachting dat meer borden overbodig zouden zijn. Na analyse van Ronnico bleek dat er wel degelijk meer borden weg konden. Maar daarvoor moesten de gegevens wel opnieuw en op een andere manier worden vastgelegd.

De afgelopen maanden werkte Ronnico de verkeersbordendatabase bij en legden we tegelijkertijd de straatnaamborden en bewegwijzering vast.