Toegankelijke stoepen in Molenlanden

Gemeente Molenlanden wil dat trottoirs en stoepen goed toegankelijk zijn voor voetgangers en mensen die slecht ter been zijn. Ronnico controleert of de buitenruimte voldoet aan de richtlijn. Zijn voetgangersoversteekplaatsen breed en veilig genoeg? Voldoen buurtparken aan de regels? Staat er straatmeubilair in de weg? En vooral ook: vormden de hellingen van uitritten geen gevaar? In februari 2023 leverde Ronnico de rapportage op met daarin alle overbodige objecten en andere verbeterpunten van het pilot gebied. Nu gaan we door met de andere kernen.

Toegankelijke weg inspecteren in Molenlanden - Ronnico